BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha-Lech Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Behawioralne aspekty zachowań inwestorów na rynku kapitałowym oraz podmiotów oceniających inwestycje w kontekście przyczyn kryzysu finansowego w USA
Behavioural Aspects of Borrowers and Banks Behaviour in the Context of Reasons of Financial Crisis in USA
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 121, s. 154-165, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Finanse behawioralne, Kryzys finansowy, Inwestor giełdowy, Agencje ratingowe, Ekonomia behawioralna
Behavioural finance, Financial crisis, Stock exchange investor, Rating agency, Behavioral economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza przyczyn wystąpienia kryzysu pozwoliła autorce wyłonić pięć grup podmiotów, w przypadku których można dostrzec inklinacje behawioralne. Należą do nich: kredytobiorcy na rynku kredytów hipotecznych (prime i subprime), banki, inwestorzy indywidualni na rynku kapitałowym, inwestorzy instytucjonalni oraz podmioty oceniające/rekomendujące inwestycje. Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie wagi behawioralnego podejścia do współczesnych finansów, dokonane za pomocą wyłonienia wśród zbioru przyczyn trwającego obecnie kryzysu finansowego w USA, psychologicznych aspektów występujących w zachowaniach inwestorów oraz podmiotów oceniających inwestycje.(abstrakt oryginalny)

The analysis of financial crisis causes makes it possible to select 5 groups of subjects in case of which behavioural inclinations can be noticed. They are: borrowers on prime and subprime mortgage market, banks, individual and institutional investors on capital market, entities which assess/recommend investments. The aim of this contribution is to emphasize the importance of behavioural approach to modem finance achieved by selection of psychological aspects in investors and credit rating agencies behaviour in the context of reasons of current financial crisis occurrence in the USA.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Braun M.A., Did the "homo econornicus " mutate to the concept of behavioural finance and economics?, Seminar Paper, GRIN Verlag 2006.
 2. Czerwonka M., Gorlewski В., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, SGH, Warszawa 2008.
 3. Gardnem D., Inne uprawianie ekonomii, www.racjonalista.pl/kk.php/s,6232.
 4. Grosse R., The Global Financial Crisis - a Behavioral View, EG A DE Graduate Business School, Monterrey 2010.
 5. Hunt J.P., Credit rating agencies and the "worldwide credit crisis": the limits of reputation, the insufficiency of reform, and a proposal for improvement, "Columbia Business Law Review" 2008, vol. 2009, no. 1.
 6. Partnoy F., Overdependence on Credit Ratings was a Primary Cause of the Crisis, "Legal Studies Research Paper Series, Research Paper" 2009, no. 09 015.
 7. Ritter J.R., Behavioral Finance. "Pacific-Basin Finance Journal" 2003, vol. 11, no 4.
 8. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 9. Scott K.E., The Financial Crisis: Causes and Lessons - Ending Government Bailouts as We Know Them Part I - The Crisis, "Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper" 2009, no. 67.
 10. [ 10] Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff's Examinations of Select Credit Rating Agencies, SEC 2008 July.
 11. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. "Bank i Kredyt" 2009, nr 40 (4).
 12. Tomer J.F., What is Behavioral Economics? Dept. of Economics and Finance, Manhattan College, New York 2005.
 13. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2006.
 14. Zielonka P., Finanse behawioralne, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu