BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Artur (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku)
Tytuł
Stabilizacyjne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju
Stabilization Ecosystem Services in the Approach of the Assumptions of Sustainable Development Economics
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 1 (41), s. 27-46, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ekosystem, Usługi, Równowaga ekologiczna
Sustainable development, Ecosystem, Services, Ecological balance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Usługi środowiska w dalszym ciągu są definiowane bardzo różnorodnie, a metodologia ich analiz nie jest spójna. Jednakże należy zwrócić uwagę na to, iż są one przedmiotem badań ekonomicznych, które wymagają znacznego uwzględnienia dorobku nauk biologicznych, w największym stopniu programu badawczego i teorii ekologii. Pogłębione i sprecyzowane badania usług środowiska wymuszają twórczą adaptację pojęć i praw przyrodniczych do teorii ekonomii. Ich klasyfikacja, wycena i ocena powinny wynikać z uzgodnionych w naukowej dyskusji kryteriów ekonomiczno-ekologicznych. W niniejszym opracowaniu autor podjął próbę analizy usług środowiska związanych z przyrodniczymi procesami stabilizacji przetwarzania materii, energii, informacji i przestrzeni w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Problematyka zachowania stabilizacyjnych usług środowiska jest obszarem tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. Realizacja jej założeń stanowi konieczny warunek osiągnięcia właściwej jakości stabilizacyjnych usług środowiska. (fragment tekstu)

In this paper the author attempts to analyze ecosystem services related to the natural processes of the stabilization process of matter, energy, information and space in macrosystem society-economy-environment. The issue of conservation stabilization ecosystem services is the area forming the sustainable development economics. Implementation of its objectives is a necessary condition for achieving the quality stabilization ecosystem service. Analysis of the processes of stabilization ecosystem services should be carried out in two of their fundamental aspects. The fi rst is the existence of geochemical cycles and the stabilization brought about by living organisms (together known as biogeochemical cycles), the second one - the mechanisms and processes of succession. Sustainable development macrosystem society-economy-environment can be realized, inter alia, provided that the stabilization ecosystem services the natural environment. For this purpose, the processes in the system of society, economy and environment should be negatively coupled with the use of a variety of institutional arrangements and evaluation systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Borys, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010, s. 44-60.
 2. T. Borys, Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 134-151.
 3. D. Kiełczewski, Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010, s. 10-29.
 4. B. Poskrobko, Wybrane kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010, s. 141-156
 5. B. Poskrobko, Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 12-27.
 6. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 7. S. Czaja, B. Fiedor, Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010, s. 30-52.
 8. S. Pagiola, K. von Ritter, J. Bishop, Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation, The World Bank, Environment Department Paper 2004, No. 101, p. 57.
 9. A. Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 1(37), s. 10-19
 10. B. Poskrobko, Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 1(37), s. 20-30.
 11. T. Żylicz, Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 1(37), s. 31-45.
 12. J. Famielec, Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 1(37), s. 46-63.
 13. A. Graczyk, Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 1(37), s. 64-76.
 14. J. Solon, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, w: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: metaanalizy, modele, teorie i ich zastosowania, red. T.J. Chmielewski, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2008, t. 21, s. 25-44.
 15. J. Brenner-Guillermo, Valuation of ecosystem services in the Catalan coastal zone. Doctorate dissertation, Marine Engineering Laboratory of the Polytechnic Univeristy of Catalonia, Barcelona 2007.
 16. E.O. Wilson, Przyszłość życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 140.
 17. A. Mizgajski, M. Stępniewska, Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju, w: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009, s. 12-16.
 18. E. Kośmicki, Zrównoważony rozwój w warunkach globalnych zagrożeń i integracji europejskiej, w: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, Wyd. I-BiS, Wrocław 2005, s. 227-248.
 19. E. Kośmicki, Globalne zagrożenia bioróżnorodności a problem światowego kierowania, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 34-58.
 20. A.A. Lapunow, Systemy biologiczne jako systemy wielkie, w: Problemy metodologii badań systemowych, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1973, s. 149- 180.
 21. A. Richling, J. Solon, Ekologia krajobrazu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 117-129.
 22. J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 265-282.
 23. K. Falińska, Ekologia roślin, PWN, Warszawa 2004, s. 377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu