BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielska Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Marketing in the Light of Sustainability
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 213-219, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zrównoważony marketing, Zrównoważone przedsiębiorstwo
Marketing, Enterprise sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable marketing, Sustainable enterprise
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Współczesny marketing coraz częściej wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju firm. To zaawansowane i perspektywiczne podejście do integrowania strategii biznesowej ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem w jednej, długoterminowej strategii firmy. W ramach takiej orientacji działań biznesowych dąży się do osiągania wartości dodatnich zarówno dla akcjonariuszy, jak i innych interesariuszy, tj. pośredników, klientów, a w szerszym ujęciu - całego społeczeństwa. Niniejszy artykuł przybliża specyfikę zrównoważonego marketingu oraz kluczowe trendy wpływające na działania w jego zakresie. (abstrakt oryginalny)

Contemporary marketing is more and more frequently adapted to "the sustainable enterprise" concept. It's an advanced and perspective approach to integration of business strategy with social responsibility and sustainable development in one, long-term policy. Within this kind of business activity it's aimed to gain positive values both for shareholders and other stakeholders, e.g. middlemen, customers and, more broadly, the whole society. This article presents specificity of sustainable marketing and major trends affecting activity in its range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Autor nieznany (2012). Zielony product placement. Marketing w Praktyce, nr 8, 57, www.greenproductplacement.com/us (28.05.2014).
 2. Autor nieznany (2013). Jadalne opakowanie. Marketing w Praktyce, nr 4, 71-72, www.bobs.com.br (08.06.2014).
 3. Belz, F. i Peattie, K. (2010). Sustainability Marketing. New York: J. Wiley & Sons.
 4. Brzeziński S. (2012). Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej. Marketing i Rynek, nr 11, 11-17.
 5. Brzustewicz P. (2013). Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu. Marketing i Rynek, nr 12, 8-13.
 6. Brzustewicz P. (2014). Marketing 3.0 - nowe podejście do tworzenia wartości. Marketing i Rynek, nr 2, 2-7.
 7. Bzdyra-Maciorowska A. (2012a). 12 trendów 2012 roku. Marketing w Praktyce, nr 2, 62-68.
 8. Bzdyra-Maciorowska A. (2012b). Eco budzi... nieufność. Marketing w Praktyce, nr 8, 58-60.
 9. Chouinard Y., Ellison J., Ridgeway R. (2011). The Sustainable Economy. Harvard Business Review, no. 10, 52-62.
 10. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A. i Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 11. Leitner, K. (2010). Balanced Sustainability Marketing. Berlin: Verlag.
 12. Martin, D. i Schouten, J. (2012). Sustainable Marketing. New Jersey: Prentice Hall.
 13. Niedzielska A. (2012). Marketing evaluation as the base of discussion about social and societal marketing. W: A. Niedzielska, K. Łazorko (red.), Social and societal marketing - theory and practice. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 14. Niedzielska A. (2013). Specyfika systemu sprawiedliwego handlu i związanych z nim działań marketingowych. Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, tom III, 120-125.
 15. Niedzielska A. (2011). Marketing 3.0 w przedsiębiorstwie jutra (sustainable enterprise). W: G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Marketing w działalności podmiotów rynkowych (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 387-399). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 16. Pabian A. (2013). Działalność promocyjna w koncepcji sustainability. Marketing i Rynek, nr 8, 12-17.
 17. Pniewska K. (2012). Greenwash - marketingowa odpowiedź koncernów na współczesne przemiany społeczne, ekologiczne i gospodarcze. Marketing i Rynek, nr 11, 18-23.
 18. Porter M., Kramer M. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, no. 1, 1-17, http://www.waterhealth.com/sites/default/files/Harvard_Buiness_Review_Shared_Value.pdf (09.06.2014).
 19. Sawicki J. (2013). Strategia marketingowa w świetle koncepcji zrównoważenia. Marketing i Rynek, nr 4, 38-40.
 20. Sieńkowska E. (2013). Zielony marketing na zielonym świetle. Marketing w Praktyce, nr 2, 38-40.
 21. Zrałek J. (2012). Idea fair trade - nowe zjawisko w zachowaniach konsumentów, Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik, tom II, 163-173.
 22. http://crowdfunding.pl/crowdfunding-faq/ (28.05.2014).
 23. http://www.crowdsourcing.org.pl/crowdsourcing-kreatywnosc-droga-do-sukcesu.html (02.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu