BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prymon-Ryś Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Powiązania relacyjne w zarządzaniu kluczowymi klientami - studia przypadku wybranych przedsiębiorstw przemysłowych
Relational Bonds in Key Accounts Management - Case Studies of Selected Industrial Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 220-227, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Klient, Zarządzanie, Relacje z klientami, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Studium przypadku
Customer, Management, Relationships with customers, Customer Relationship Management (CRM), Industrial enterprises, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu było wykazanie istotnego znaczenia zarządzania relacjami z kluczowymi klientami dla tworzenia wartości przez przedsiębiorstwa działające na rynku przemysłowym oraz skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesu polskich przedsiębiorstw. Na podstawie studiów literatury dokonano charakterystyki podstawowych rodzajów powiązań, jakie mogą być tworzone pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, przyczyniając się do wzmocnienia pozycji dostawcy przemysłowego. Ilustracją dla rozważań teoretycznych są studia przypadku trzech przedsiębiorstw przemysłowych różnych branż, działających na polskim rynku. Prezentacja działań z zakresu CRM podejmowanych przez wybrane przedsiębiorstwa pozwala na stwierdzenie, jak różne podejścia do zarządzania relacjami z klientami stosują w praktyce przedsiębiorstwa i zarazem, jak konieczne jest upowszechnianie wiedzy na temat celowości wdrażania podejścia pro-relacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to demonstrate the importance of key accounts management value creation of enterprises operating in the industrial market and to contrast the theoretical knowledge with business practice of Polish industrial companies. On the basis of literature studies the basic types of bonds between an enterprise and its clients, which may strengthen the position of an industrial supplier, are characterized The theoretical considerations are illustrated with case studies of three different industrial enterprises, operating in the Polish market. Presentation of the CRM activities undertaken by the selected companies allows to determine how differentiated approaches to customer relationship management are applied in business practice. In addition the paper provides arguments on the necessity to disseminate knowledge on the purposefulness of implementing pro-relational approach in the management of industrial enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, A. (2010). Identyfikacja i zarządzanie klientem kluczowym na przykładzie firmy Y. Niepublikowana praca dyplomowa. Kraków: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
 2. Burnett, K. (2002). Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna.
 3. Celiński, M. (2012). System CRM jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie spółki X. Niepublikowana praca dyplomowa. Kraków: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
 4. Chaturvedi, M., Chaturvedi, A. (2008). Customer Relationship Management. An Indian Perspective. New Delhi: Excel Books.
 5. Cheverton, P. (2001). Zarządzanie kluczowymi klientami. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 6. Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (red.) (2010). Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
 7. Gummesson, E. (2008). Total Relationship Marketing (3rd ed.). Oxford-Burlington: Elsvier Ltd.
 8. Klimczak, K. (2011). Zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XZ. Niepublikowana praca dyplomowa. Kraków: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
 9. Krzepicka, A. (2007). Wybrane aspekty marketingu relacji. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 10. Mruk, H., Stępień, B. (2013). Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Prymon-Ryś, E. (2011). Znaczenie analizy relacji z pośrednikami na rynku przemysłowym. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach: strategie funkcjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (nr 172, 167-175). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 12. Wyród-Wróbel, J., Biesok, G. (2014). Satysfakcja jako kluczowy czynnik w budowaniu trwałych relacji z przedsiębiorstwem W: H. Howaniec, Z. Malara, W. Waszkielewicz (red.), Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami (147-162). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu