BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciąg Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Globalizacja oraz kryzys finansowy lat 2007-2008 - implikacje dla jakości kształcenia w wyższych szkołach ekonomicznych
Globalisation and Financial Crisis of 2007-2008: Implications for the Quality of Teaching in Business Universities
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 103, s. 107-119, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Kryzys finansowy państwa, Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia
Globalization, State financial crisis, Higher education, Quality education
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Jakość kształcenia w wyższych uczelniach, głównie ekonomicznych, jest jednym z poważniejszych wyzwań dla krajów pragnących się harmonijnie rozwijać w globalizującej się rzeczywistości, z charakterystycznymi dla niej nielinearnymi zmianami, w tym z kryzysami ekonomicznymi i kryzysami wartości. Kluczowe są zatem kryteria pomiaru jakości, które prócz tradycyjnie formułowanych zadań edukacji powinny uwzględniać wymagania w zakresie cech osobowościowych oraz umiejętności społecznych, jakim w swym życiu będą musieli sprostać absolwenci. Najistotniejsze z nich to umiejętność wielowymiarowego, krytycznego spojrzenia na rzeczywistość przy podejmowaniu decyzji, połączona z wyczuleniem na szersze społeczne i ekologiczne ich skutki, zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego oraz etyczną refleksją i pokorą (wobec złożoności zjawisk społecznych), których potrzeba jest najsilniej zauważalna w okresach kryzysów. Rolą uczelni jest wpojenie tych umiejętności, większy więc nacisk powinien być położony na warsztaty i inne interaktywne formy zajęć, a także na pozanaukową działalność studentów - generalnie ich rozwój w ramach I i II modelu kształcenia według Joyce'a. Z punktu widzenia organizacji procesu kształcenia natomiast, niezbędne wydaje się przeniesienie na grunt uczelni wyższych zasad i praktyki zarządzania wiedzą oraz technologiami, wypracowanych już przez przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to determine the importance of the quality of teaching in business universities in the era of globalization. The graduates from these universities belong to the most influential people in economy and politics, and their decisions may have repercussions unprecedented in history for the masses of people. The study puts forward and substantiates the thesis that one of the causes of the 2007-2008 world financial crisis was the ethical conduct of business decision makers. It describes the idea of the quality of teaching and the method of its measurement and emphasises that it is essential to define different stakeholders' expectations towards university graduates. The most important conclusion is the necessity of paying more attention to the ethical conduct in the educational process of economists and to their better preparation for the more and more rapid changes in the economy. It is suggested that the idea of sustained development is useful in the educational process as it focuses on anticipation and consideration of most extended and diversified social and environmental consequences of decisions made by an individual.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Doroszewicz S. i inni, Badania charakterystyki wymiarowej i jakości postrzegane przez studentów Studiów Niestacjonarnych SGH, Prace własne SGH finansowane z rezerwy Rektora, Warszawa 2007.
 2. Doroszewicz S. i inni, Badania jakości kształcenia postrzeganego przez studentów Studiów Dziennych SGH, Prace własne SGH finansowane z rezerwy Rektora, Warszawa 2006.
 3. Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, praca zbior. pod red. A. Brzezińskiej, J. Brzezińskiego, A. Eliasz, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2003.
 4. Adelstein J., Disconnecting knowledge from the knower: The knowledge worker as Icarus, "Equal Opportunities International", Vol. 26, No. 8, 2007.
 5. Akhter S. H., Globalization, expectations model of economic nationalism, and consumer behavior, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 24, No. 3, 2007.
 6. Barth M., Godemann J., Rieckmann M., Stoltenberg U., Developing key competencies for sustainable development in higher education, "International Journal of Sustainability in Higher Education", Vol. 8, No. 4, 2007
 7. Check-Teck Foo, Conceptual lessons on financial strategy following the US sub-prime crisis, "The Journal of Risk Finance", Vol. 9, No. 3, 2008.
 8. Hurn B. J., Ethics in international business, "Industrial and Commercial Training", Vol. 40, No. 7, 2008.
 9. Lenn M. P., Higher Education and the Global Marketplace: A Practical Guide to Sustaining Quality, "On the Horizon", Vol. 8, No. 5, 2000.
 10. Marren P., Iceberg ahead, "Journal of Business Strategy", Vol. 30, No. 1, 2009.
 11. Nesvetailova A., Palan R., A very North Atlantic credit crunch: Geopolitical implication of the global liquidity crisis, "Journal of International Affairs", Fall/Winter 2008.
 12. Olaniran B. A., Agnello M. F., Globalisation, educational hegemony and higher education, "Multicultural Education & Technology Journal", Vol. 2, No. 2, 2008.
 13. Peppas S. C., Diskin B. A., College courses in ethics: do they really make a difference?, "The International Journal of Educational Management", Vol. 15, No. 7, 2001.
 14. Rowley J., Is higher education ready for knowledge management?, "The International Journal of Educational Management", Vol. 14, No. 7, 2000.
 15. Selmer J., Waldstrom Ch., Work values of surviving and non-surviving managers during economic recession, "Career Development International", Vol. 12, No. 5, 2007
 16. Stubbs W., Cocklin Ch., Teaching sustainability to business students: Shifting mindsets, "International Journal of Sustainability in Higher Education", Vol. 9, No. 3, 2008
 17. Ukpere W. I., Slabbert A. D., A relationship between current globalization, unemployment, inequality and poverty, "International Journal of Social Economics", Vol. 36, No. 1/2, 2009
 18. Vinten G., The Business School in the New Millenium, "The International Journal of Educational Management", Vol. 14, No. 4, 2000.
 19. van Weenen H., Towards a vision of a sustainable university, "International Journal of Sustainability in Higher Education", Vol. 1, No. 1, 1997.
 20. When global means nothing: How the once all-powerful global institutions lost control, "Strategic Direction", Vol. 25, No. 2, 2009.
 21. Woods M., Humprey Ch., Dowd K., Yu-Lin Liu, Crunch time for bank audits? Questions of practice and the scope for dialogue, "Managerial Auditing Journal", Vol. 24, No. 2, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu