BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie schematu arbitrażowego Nasha i rozwiązania egalitarnego w negocjacjach dotyczących opustów za przyspieszenie płatności
Application of Nash Arbitration Scheme and Egalitarian Solution in Negotiations on Discounts on Early Payment
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 24-38, rys.,tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Arbitraż gospodarczy, System płatności
Negotiations, Commercial arbitration, Payment system
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podmioty gospodarcze bardzo często spotykają się z sytuacją, w której stają przed alternatywą kooperacji, zawarcia porozumienia lub wyboru opcji konkurencyjnej, ewentualnie zaniechania porozumienia. Na przykład, przedsiębiorstwa w duopolu mogą się porozumieć co do podziału rynku albo konkurować w walce o udział w nim. W podobnej sytuacji są pracodawcy i związki zawodowe, które mogą się porozumieć co do wysokości płac albo wybrać konfrontację. Również państwa mogą się porozumieć, lub nie, w kwestii stawek celnych1. Innym przykładem są negocjacje dotyczące opustów za przyspieszenie płatności w rozliczeniach między sprzedającym i kupującym. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy wymieniona sytuacja negocjacyjna jest grą kooperacyjną, w której mogą znaleźć zastosowanie alternatywne propozycje porozumień. Te propozycje to schemat arbitrażowy Nasha i rozwiązanie egalitarne. Dodatkowo analizie zostaną poddane różnice między wskazaniami analizowanych propozycji rozwiązań kooperacyjnych. Opracowanie to ma charakter interdyscyplinarny. Łączy bowiem problemy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw z propozycjami jakie niesie teoria gier kooperacyjnych. Treść artykułu mieści się w nurcie ekonomii normatywnej. (fragment tekstu)

The article represents the trend of normative economics. It derives its interdisciplinary character from the combination of problems in the field of corporate finance management and achievements of cooperative game theories. The article is to find out whether or not the negotiations on discounts on early payments constitute a cooperative game in which alternative proposals of agreements may be applied. These proposals are: Nash arbitration scheme and egalitarian solution. Additional analysis was made in relation to the differences between the indications of the analysed proposals of cooperative solutions. The analysis proves that both tested solutions can be applied as compromise proposals in negotiations on the rate of discount on early payment. Nash arbitration scheme reflects the strategic situation of negotiating entities and indicates the middle point. The egalitarian solution does not reflect the strategic advantage of the purchasing company and divides the benefit from the agreement equally into two.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Harsanyi J. C., Approaches to the Bargaining Problem Before and After the Theory of Games, "Econometrica", 24, 1956.
  2. Kalai E., Smorodinsky M., Other Solutions to Nash's Bargaining Problem, "Econometrica", 43, 1975.
  3. Luce R. D., Raiffa H., Gry i decyzje, PWN, Warszawa 1964.
  4. Nash J. F., The Bargaining Problem, "Econometrica", 18, 1950.
  5. Nash J. F., Two-Person Cooperative Games, "Econometrica", 21;1, 1953.
  6. Neumann von J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton University Press 1944 (trzecie wydanie 1953).
  7. Rapoport A., Decision Theory and Decision Behavior, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1989.
  8. Straffin P. D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
  9. Thomson W., Cooperative Models of Bargaining, w: R. J. Aumann, S. Hart, red., Handbook of Game Theory, Vol. 2, Amsterdam, North Holland 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu