BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rawski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zasoby informacji marketingowej polskich przedsiębiorstw : (zmiany w okresie 15 lat gospodarki rynkowej)
Resources of Marketing Information in Polish Companies : (Changes During the 25 Years of the Market Economy)
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 228-235, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Informacja marketingowa, Informacja w przedsiębiorstwie, Gospodarka rynkowa, Analiza porównawcza, Wyniki badań, Zasoby informacji
Marketing information, Information in enterprise, Market economy, Comparative analysis, Research results, Information resource
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Publikacja zawiera wybrane wyniki badań, dotyczących oceny przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku, posiadanego zasobu informacji marketingowej i przeprowadzenie analizy porównawczej. Bazą dla formułowanych tez są wyniki badań przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w roku 2013, oraz wyniki badań przeprowadzonych w 1998 roku. W obu badania stosowano tą samą metodykę badawczą. Celem porównania jest uchwycenie wpływu okresu 15 lat funkcjonowania gospodarki rynkowej na zmiany oceny zasobu posiadanych informacji marketingowych przez przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to present some results of studies regarding the evaluation of marketing information resources held in the companies operating on the Polish market, and its comparative analysis. The basis for the formulated theses are the results of a survey conducted by the Department of Marketing at the University of Economics, on the nationwide sample of enterprises in 2013, and the results of a research carried out in 1998. In both studies the same research methodology was used. The purpose of the comparison is to capture the impact of the period of 25 years of market economy on changes in the assessment of the information marketing resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgot, M., Mruk, H., Schroeder, J. (2013). Wykorzystanie instytucjonalnych źródeł informacji w działalności polskich eksporterów. Marketing i Rynek, nr 7.
 2. Bielecki, J. (1995). Marketing bankowy. Gdańsk: Gdańska Akademia Bankowa.
 3. Garbarski, L. (red.). (2008). Koszty i efekty działań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 4. Hajduk, E., Karaś, D., Szostek, D. (2008). Badania marketingowe w praktyce firm i badaczy. Marketing i Rynek, nr 9.
 5. Jaciow, M. (2007). Efektywność badań marketingowych w przedsiębiorstwach. Marketing i Rynek, nr 5.
 6. Kapera, K., Kuziak, M., Niestrój, R. (2014). Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału, W: R. Niestrój (red.): Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 7. Kowal, W. (2012). Rozwój koncepcji zarzadzania marketingowego w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, tom 9-10, nr 1.
 8. Niestrój, R., Maryńczak, R. (1999). Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału, W: J. Altkorn (red.) Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 9. Pilarski, R., Rawski, M. (1999). Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych. W: J. Altkorn (red.) Kierunki rozwoju zarzadzania marketingowego w Polsce, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 10. Rawski, M. (2012). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. W: A. Czubała (red.) Podstawy marketingu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Styś, A. (red.). (2001). Zarządzanie marketingowe w sferze usług. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 12. Szostek, D. (2012). Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski. Marketing i Rynek, nr 1.
 13. Tarka, P. (2011). Skuteczność badań marketingowych i marketingu inteligenckiego. Marketing i Rynek, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu