BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cenkier Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w warunkach nowych regulacji prawnych
Public-Private Partnership in Poland in the Condition of New Legal Regulations
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 39-49, rys.,tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Inwestycje publiczne
Legal regulations, Public-Private Partnerships (PPP), Public investment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Od 2008 roku w Polsce odnośnie do partnerstwa publiczno-prywatnego widoczne są pewne zdarzenia. Po pierwsze, w lipcu 2008 roku podjęło działalność Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co spowodowało poprawę wizerunku otoczenia instytucjonalnego partnerstwa. Po drugie, w lutym 2009 roku weszły w życie nowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie partnerstwa, tworząc przyjazne w powszechnym odbiorze warunki dla jego rozwoju. Po trzecie, w okresie poddanym ocenie widoczny jest postęp w zakresie dostępności informacji o stanie partnerstwa w naszym kraju. Po czwarte, okres obowiązywania nowych regulacji zbiega się w czasie z istotnym zwiększeniem liczby ogłoszeń o projektach przewidzianych do realizacji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety, liczba inwestycji, których realizacja została podjęta w badanym okresie w formule partnerstwa, w zasadzie utrzymała się na niezmienionym, bardzo niskim poziomie. (fragment tekstu)

The regulations on private-public partnership effective since 2009 have changed the legal conditions of the implementation of public investment in Poland. The entities representing both public and private sector hope for a more dynamic partnership market. The publication of the new regulations is an important element of partnership promotion and reflects the interest of the authorities in its popularization. Since the regulations became effective there has been a significant rise in the number of partnership projects announcements. However, the number investments made within the projects has not changed much.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Zamówień Publicznych 2009-2010.
  2. Dobre praktyki PPP. Podsumowanie trzech lat konkursu na najlepsze projekty przedsięwzięć publiczno-prywatnych, Investment Support i Ambasada Brytyjska w Warszawie, Warszawa 2009.
  3. Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń polskich, red. M. Moszoro, MUNICIPIUM, Warszawa 2000.
  4. PPP in Developing Economies. Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK, Dublin, August 2007.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, Dz. U. z dnia 13 lipca 2006 r. Nr 125 poz. 866.
  6. Raport o PPP w Polsce 2009. Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi, Investment Support, Warszawa, styczeń 2010 r.
  7. Rynek PPP w Polsce. I połowa 2010 r. Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w pierwszej połowie 2010 roku, Investment Support, Warszawa, sierpień 2010 r.
  8. Woźniak A., Polskę czeka odwrót inwestorów?, "Rzeczpospolita-ekonomia&rynek" 23 września 2010 r.
  9. http://bazabppp.mg.gov.pl/portal/
  10. www.centrum-ppp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu