BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Nowak Ryszard (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Rola oceny ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeństwem
Role of Assessment of Occupational Risk in the Process of Safety Management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 50-59, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie bezpieczeństwem
Risk assessment, Health and safety at work, Safety management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią podstawowy zbiór norm ochrony pracy. Ustawowo został on określony w dziale X Kodeksu pracy, a także w innych aktach prawnych niższego rzędu, jak np. rozporządzeniach. Mają one na celu przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego, powstającym w procesie pracy. Stosowanie się do nich pracowników pozwoli na poprawę warunków pracy i - co się z tym wiąże - lepszą ochronę ich zdrowia oraz życia. Ocena ryzyka zawodowego odgrywa bardzo ważną rolę w procesie bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ gwarantuje pracownikowi większe bezpieczeństwo i komfort na stanowisku pracy. Na podstawie doniesień Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, co kilkanaście minut ktoś umiera z przyczyn związanych z wykonywaną pracą. Natomiast każdego roku setki tysięcy pracowników odnoszą urazy na stanowisku pracy, co powoduje, że dostają zwolnienia lekarskie, aby mogli uporać się z często ciężkimi skutkami wypadku. Choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy wiążą się w sposób szczególny z kosztami, które ponosi pracodawca, a także obciążają system opieki zdrowotnej i wpływają na ogólną wydajność przedsiębiorstw. Z pewnością można stwierdzić, że ocena ryzyka zawodowego jest podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, gdyż jest dobrą metodą na ograniczenie liczby wypadków i chorób zawodowych związanych z pracą. Ocena ryzyka zawodowego prowadzona prawidłowo i systematycznie w znacznym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, oraz wpływa na zwiększenie wydajności pracowników i lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw, gdyż ogranicza wydatki związane z wypadkami przy pracy. Dobrze opracowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewni przedsiębiorstwu uporządkowane i konsekwentne działanie, co skutkuje lepszym dostosowaniem się do zmiennych warunków pracy i szybką eliminacją wszystkich czynników powodujących zakłócenia(abstrakt oryginalny)

The study describes selected issues and results of research of occupational risk assessment in the workplace. The present study is to make employees and employers aware of a great role played by the assessment of occupational risk in the workplace. The recent economic crisis presents a number of new problems and methods of solving them in the area of occupational safety and health. Occupational risk enables the determination of the level of safety in every company and in all work stations, limiting the number of accidents on the job. The assessment of occupational risk plays a vital role in the process of occupational safety and health as it guarantees employees more safety and comfort in the work station. It may definitely be stated that the assessment of occupational risk carried out properly and systematically is crucial for effective occupational safety and health management since it is a good method to limit the number of job related accidents and the incidence of occupational diseases.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska D., Pośniak M., Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, wydanie IV, CIOP PIB, Warszawa 2003.
  2. http://www.bhp.iq.pl/konst.html
  3. http://www.ciop.pl
  4. http://osha.europa.eu
  5. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).
  6. Kowal E., Zarządzanie warunkami pracy poprzez ocenę ryzyka zawodowego, wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
  7. Lis T., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
  8. Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu