BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamok Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarys wybranych stylów zarządzania w krajach "triady ekonomicznej"
Outline of Selected Management Styles in the Countries of Economic Triad
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 63-72, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Styl zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee recruitment, Management style, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki
Japan, United States of America (USA)
Abstrakt
W latach 90. wzrosło zainteresowanie zarządzaniem międzynarodowym. Wiąże się to z kilkoma tendencjami zauważalnymi w gospodarce światowej: coraz większą rolą bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ogólnym wzrostem liczby operacji o zasięgu globalnym, zmianą perspektywy zarządzania od krajowej do globalnej oraz integracją polityczno-gospodarczą w obrębie regionów i kontynentów. Te dość oczywiste zmiany wywołują przeobrażenia podmiotów gospodarczych i instytucji. Interesującą kwestią jest to, czy i w jakim stopniu kadra menedżerska oraz pracownicy są przygotowani do odkrywania i wykorzystywania szans płynących z procesów umiędzynarodowienia gospodarki, czy potrafią myśleć i działać według standardów rynków międzynarodowych i czy mają zdolność adaptacji do odmiennych kulturowo rozwiązań. (fragment tekstu)

Highly developed countries possess diversified human resource management systems, which is closely related to different cultures found in the world. It results in significant diversification in this area of management, but successes in the economic triad of our globe prove that each style has its strong points. The author's intention is to present selected aspects and issues which can be helpful in understanding important cultural differences affecting management styles. The way of making decisions by managers, setting goals and implementing them depend on the culture they come from and on the country they are working in. Culture, which affects preferences and attitudes of staff, determines their motivation system. It also describes the style of work through workers' aspirations and their vision of the world. The management effectiveness is raised due to the fact that the knowledge of principles, standards and organisational culture value favours better communication in the manager - subordinates relations, facilitates the adequate recognition of the situation and atmosphere in the organization, which, in turn, enables the proper choice of management style and decision making.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bennett R., Human Recources Management, Pitman Publishing, London 1974.
  2. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  3. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Krokosz E., Pracownik wiedzy, "Personel", Nr 6 z 16-31 marca 2000 r.
  5. Liker J. F., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005.
  6. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  7. Waters D., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
  8. Witkowski T., red., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, WPSB, Kraków 1998.
  9. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  10. www.new-arch.rp.pl/artykul/58700_Eurozarzadzanie.html (15 listopada 2009 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu