BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarzyński Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Cele właścicieli w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce w latach 1999-2009
Owners' Goals in Management of Small and Medium Sized Enterprises in Poland in the period of 1999-2009
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 73-91, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa, Przedsiębiorca
Small business, Corporate objectives, Entrepreneur
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest w wielu krajach postrzegany jako źródło siły ekonomicznej państwa. Dokonana w Polsce transformacja ekonomiczna i postępująca konwergencja z krajami Unii Europejskiej powodują, że podobnie jak w krajach dojrzałej gospodarki rynkowej, również w naszym kraju sektor MSP staje się filarem gospodarki. Tym samym jest to sektor, który skupia uwagę nie tylko nauki, ale również władz. Kolejne rządy próbują wprowadzać programy mające wspierać przedsiębiorczość i rozwój MSP. Wspólnota Europejska przeznacza bardzo znaczące środki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powstają niezliczone organizacje pozarządowe promujące przedsiębiorczość. Efektem tego jest nieustająca debata społeczna na temat polityki wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Pośród jej elementów mogą znajdować się różnego rodzaju ułatwienia organizacyjne i prawne, a także wsparcie finansowe. Aby te środki skutecznie wspierały przedsiębiorców, powinny być właściwie dopasowane do motywów, które nimi kierują. To dopasowanie jest istotnym elementem obecnej polityki. Trudno wyobrazić sobie jej skuteczne wdrażanie bez poznania potrzeb polskich przedsiębiorców, a zarazem ich indywidualnych celów. Znajomość celów właścicieli małych i średnich firm może wpływać na rozwój przedsiębiorczości. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie celów przedsiębiorców w Polsce oraz próba udowodnienia tezy, że wśród nich przeważają długoterminowe cele prowadzenia działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The sector of small and medium sized enterprises is perceived as a source of economic power of the state. The knowledge of company owners' goals may have an impact on the growth of entrepreneurship. The present article is to examine the goals of entrepreneurs in Poland. An attempt is made to prove that long-term economic goals are prevailing. The literature generally indicates economic the goals of entrepreneurs. The company as a self-financing organisation, aspires to the optimum use of assets, which may be the origin of profit; whereas, the entrepreneur as its owner may have completely different individual goals. The article presents the typology of entrepreneurs based on two criteria: the time horizon and kind of goals. It is a tool to analyse the results of research. The comparison of quantitative research and in-depth interviews with entrepreneurs gives rise to the conclusion that Polish entrepreneurs have longterm goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 2. Hagen E. E., On the Theory of Social Change: How economic growth begins, Dorsey Press, Homewood 1962.
 3. Heuss E., Allgemeine Markttheorie, Tubingen 1965
 4. Hornaday J. A., Aboud J., Characteristics of Successful Entrepreneurs, "Personnel Psychology", 1971.
 5. Małe i średnie przedsiębiorstwa: szkice o współczesnej przedsiębiorczości, pod red. T. Łuczki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 6. McClelland D. C., Atkinson J. W., Clark R. A., Lowell E. L., The Achievement Motive, Appleton Century Crofts, New York 1953
 7. O'Reilly C. A., Roberts K. H., Job Satisfaction Among White and Non-Whites, "Journal of Applied Psychology", 1973, Vol. 57, Nr 3.
 8. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 9. Pleitner H. J., Beobachtungen und Uberlegungen zur Person des mittelstandischen Unternehmer, w: Betriebswirtschaftlehre mittelstandischer Unternehmen, pod red. H. Albach, T. Held, Stuttgart 1984.
 10. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, pod red. M. Strużyckiego, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 11. Scheinberg S., MacMillan I., An 11 country study od motivations to start a business, w: Frontiers of Enterpreneurship Research, red. B. A. Kirchhoff, W. A. Long, W. E. McMullan, K. H. Vesper, W. E. Wetzel, Babson College, Centre for Enterpreneurial Studies, Wellesley, Mass 1998.
 12. Schumacher E. F., Small is beautiful. A study of Economics as if People Mattered, Reinbek, London 1973.
 13. Shapero A., The displaced Uncomfortable Enterpreneur, "Psychology Today", November 1957.
 14. Vroom V. H., Work and Motivation, John Wiley & Sons, Inc. 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu