BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysiak Natalia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Szyke Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekspansja marek odzieżowych na rynki zagraniczne w dobie globalizacji
Expansion of Clothing Brands on Foreign Markets in the Era of Globalisation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 124-139, rys.,tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rynki zagraniczne, Marka, Globalizacja, Strategia marketingowa, Rynek odzieżowy
Foreign markets, Brand, Globalization, Marketing strategy, Clothing market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Analiza strategii marketingowych handlowych marek odzieżowych uwidacznia ich coraz większą złożoność. To właśnie proces dywersyfikacji oferty staje się wyraźnym elementem przewagi konkurencyjnej oraz czytelnego pozycjonowania poszczególnych marek. Dużą rolę odgrywają strategie integracji kanału rynku, służące zdobywaniu dominującej pozycji w całym łańcuchu podaży. Podstawowym wyzwaniem dla dużych marek odzieżowych pozostanie jednak umiejętność połączenia, w ramach jednej efektywnej strategii, konkurencyjnej pozycji cenowej, atrakcyjności gamy oferowanych produktów i usług oraz innowacyjności w dziedzinie wybranej formuły dystrybucji. Strategia zarządzania marką handlową staje się niewątpliwie jedną z bardziej znaczących cech przewagi konkurencyjnej nowoczesnych sieci odzieżowych. Służy ona zarówno podtrzymaniu polityki niskich cen, jak i lepszej kontroli źródeł zakupu. Wymaga jednak od operatora odzieżowego podjęcia aktywnej roli marketingowej w kreowaniu strategii produktu. Dlatego też duże sieci odzieżowe coraz częściej dążą do klarownego zróżnicowania swych strategii i budowania coraz bardziej wyrazistego pozycjonowania swej oferty w stosunku do rosnącej grupy lojalnych klientów. Strategie marketingowego rozwoju dużych sieci odzieżowych często przypominają strategie wojenne. Wcześniej sieci te decydowały się na inwestowanie zagranicą, ponieważ na nowych rynkach nie miały jeszcze znaczących konkurentów. Obecnie wiele z nich jest do tego niemalże zmuszonych, bo brak ekspansji zagranicznej może doprowadzić do tego, że wypadną one z rynku. Atutem detalistów globalnych jest asortyment tak dobrany, aby kompleksowo zaspokoić określone potrzeby, poprzez oferowanie produktów po stosunkowo niskich cenach. Detaliści masowi najczęściej produkują swoje towary według określonych standardów. Obniża to znacznie koszty produkcji, jak i dystrybucji. (fragment tekstu)

The present article deals with selected aspects of the clothing industry in the time of globalisation. The authors attempt to analyse the strategy of clothing brand management in the global conditions based on selected examples of international clothing companies. Observing the activities of clothing industry leaders, they try to fish out the factors that contribute to the success of international clothing operators. The article also presents the specific activity of selected global networks in the context of local markets preferences and it is also an attempt to determine the future directions of development of clothing operators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Crawford L., Style with Rapid-Response, "Financial Times", September 26, 2000.
 2. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.
 3. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 4. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 5. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, WSHiP im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
 6. Grupo Inditex. Annual Report 2008.
 7. Grupo Inditex. Press dossier 2005.
 8. Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, pod red. J. Szumilaka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Iwańska-Knop K., Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 10. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 11. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, pod red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 12. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 13. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł koncentracji, PWE, Warszawa 2002.
 14. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. Prezentacja LPP S.A. Wyniki za IV kwartał 2005 roku. Plany i budżet na rok 2006, Warszawa 17 lutego 2006 r. (materiały wewnętrzne firmy).
 16. Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, pod red. K. Markiewicz, M. Wawer, Diffin, Warszawa 2005.
 17. Szczepankiewicz W., Obsługa logistyczna sektora handlu. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 18. Szulce H., Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa 1998.
 19. Szumilak J., Handel detaliczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 20. Teluk T., IT w firmie, One Press, Warszawa 2005.
 21. Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu