BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Ireneusz P. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty i pomiar dojrzałości procesu innowacji produktu - prerynkowe fundamenty powodzenia nowego produktu
Determinants and Measurement of Process Maturity of Product Innovation - the Foundations of the Pre Market Success of a New Product
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 236-248, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Innowacje, Produkt, Nowe produkty, Innowacyjność produktu, Model Dojrzałości Oprogramowania, Inteligentna sieć
Project teams, Innovations, Product, New products, Product innovation, Capability Maturity Model Integration (CMMI), Smart grid
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Czynniki powodzenia nowego produktu są związane z uwarunkowaniami dojrzałości procesu innowacji produktu (jak dobrze organizacja wykonuje to, co wykonuje) oraz poziomem dyfuzji najlepszych praktyk (jak szeroko i jak często organizacja wykorzystuje i wykonuje najlepszą praktykę). Jeśli zespół projektowy chce osiągnąć cele strategii nowego produktu (sukces/powodzenie) - musi odpowiedzieć na dwa fundamentalne pytania: po pierwsze czy to, co robimy jest właściwe - trzeba zatem wybierać w kolejnych fazach procesu innowacji produktu najlepsze pomysły, koncepcje, projekty, prototypy nowego produktu, skutecznie komercjalizować produkt; po drugie, czy to, co robimy, wykonujemy we właściwy sposób - trzeba poznać poziom dojrzałości procesu innowacji produktu. Celem artykułu jest zaproponowanie metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji nowego produktu, tzw. modelu dojrzałości inteligentnej sieci relacji. (abstrakt oryginalny)

New product success factors are related to the determinants of the product innovation process maturity (how well the organization is doing what carries) and the level of best practices diffusion (how wide and how often the organization uses, and performs a best practice). If the project team wants to achieve the objectives of the strategy of a new product (success / success) - must answer two fundamental questions: whether what we are doing is right - must therefore choose in the next phases of product innovation process best ideas, concepts, designs, prototypes of a new product, successfully commercialize the product; or what we do, we do in the right way - you need to know the level of product innovation process maturity. The purpose of this article is to propose a method of measuring the maturity of the a new product innovation process, called smart grid maturity relationships model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. CMU/SEI-2011-HB-001 | 250 Osiecki, Lawrence T.; Phillips, Mike; Scibilia, John. Understanding and Leveraging a Supplier's CMMI® Efforts: A Guidebook for Acquirers (Revised for V1.3). Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, March 2011.
  2. Eisenhardt K., Tabrizi B., Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global computer industry. Administrative Science Quarterly 40, s. 84-110.
  3. Kalinowski T.B., Modele oceny dojrzałości procesów, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 258, 2011.
  4. Kozłowska M., Model CMMI w badaniu dojrzałości procesowej; http://martyna-kozlowska.pl (15/07.2014 r.).
  5. Paulk M.C., Curtis B., Chrissis M.B., Weber C.C., Capability maturity model for software, Software Engineering Institute Technical Report No. CMU/SEI-1993-TR-24, sec. 2.3. Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, April 2011.
  6. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu, metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
  7. Rutkowski I.P., Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 176-192.
  8. Standard CMMI® Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPISM) A, Version 1.3: Method Definition Document SCAMPI Upgrade Team March 2011 HANDBOOK CMU/SEI-2011-HB-001 Software Engineering Process Management.
  9. SGMM Model Definition A framework for smart grid transformation, Authors: The SGMM Team, Version 1.2, Carnegie Mellon USA, September 2011, s. 41-46. http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/11tr001.cfm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu