BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trójca Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
SEPA - jednolity obszar płatności w euro
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 425-434, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Integracja monetarna Europy, Strefa euro, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Międzynarodowe przepływy finansowe, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
European monetary integration, Eurozone, Single Euro Payments Area (SEPA), International financial flows, Economic and Monetary Union (EMU)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Bank Centralny (EBC), Europejska Rada Płatnicza, Parlament Europejski, Komisja Europejska
European Union (EU), European Central Bank (ECB), European Payment Council (EPC), European Parliament, European Commission
Abstrakt
Wprowadzenie w 1999 r. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wspólnej waluty euro położyło podwaliny pod rozwój zintegrowanego europejskiego rynku towarów i usług. Idee te zostały entuzjastycznie przyjęte w Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą Unia Europejska do 2010 r. powinna stać się najbardziej konkurencyjnym i najszybciej rozwijającym się obszarem gospodarczym na świecie. By stało się to możliwe, konieczna jest integracja europejskich rynków finansowych. W następstwie wprowadzenia do obiegu l stycznia 2002 r. banknotów i monet euro, obywatele Strefy Euro mogą dokonywać płatności gotówkowych we wszystkich piętnastu krajach tej strefy przy użyciu jednej waluty w taki sam sposób, jak wcześniej przy pomocy walut narodowych. Wprowadzenie euro jako wspólnej waluty dla krajów ze Strefy Euro będzie można uznać za zakończone dopiero wtedy, gdy jednolity obszar płatności w euro stanie się faktem, tj. gdy zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze będą mogły dokonywać płatności bezgotówkowych w całej strefie z jednego rachunku płatniczego i za pomocą jednego zestawu instrumentów płatniczych równie łatwo, sprawnie i bezpiecznie, jak czynią to obecnie w skali krajowej. Utworzenie jednolitego obszaru płatności w euro jest wspólnym celem sektora bankowego, społeczności użytkowników usług płatniczych oraz administracji publicznej. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie procesu budowy i wdrażania projektu SEPA w Europie oraz metody działania, które mają zapewnić jego sukces. Ponadto zawiera pierwsze oceny funkcjonowania przelewów SEPA od momentu ich operacyjnego uruchomienia, tj. 28 stycznia 2008 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gostomski E.: Jednolicie w euro. "Bank" marzec 2007.
  2. Http://www.sepapolska.pl [6 wrzesień 2008].
  3. Konferencja Prasowa Związku Banków Polskich, 19 lutego 2008, www.zbp.pl [17 maj 2008].
  4. Making SEPA a Reality {Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro SEP A). Europejska Rada ds. Płatności, www.sepapolska.pl [15 maj 2008].
  5. SEPA - bankowa rewolucja. "Zeszyty BRE Bank - CASE", nr 90, Warszawa 2007.
  6. Single Euro Payments Area - SEPA - Jednolita Strefa Płatności w Euro. Departament Systemu Płatniczego, NBP, Warszawa kwiecień 2006, www.nbp.pl [15 maj 2008].
  7. Tworzenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro - cele i terminy (czwarty raport o postępach). Europejski Bank Centralny, luty 2006, www.nbp.pl [12 maj 2008].
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu