BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłania i bariery funkcjonowania rad pracowników w Polsce
Premises and Barriers of Works Committees Operations in Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 89, s. 83-91, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe
Europejskie rady zakładowe, Przedstawicielstwo pracowników, Pracownicy w przedsiębiorstwie
European works councils, Employees representation, Employees in enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę rozpoznania problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem w polskich przedsiębiorstwach organów przedstawicielstwa pracowniczego w postaci rad pracowników. Zagadnienie to rozpatrywano w kontekście wdrożenia w naszym kraju założeń dyrektywy wspólnotowej (2002/14AVE), dotyczącej informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami.(abstrakt oryginalny)

This paper aims to identify problems involved in the process of developing and functioning of employee representation bodies such as works committees in Polish economic practice. The issue is analyzed in the context of EU guidelines contained in the 200/14/EC directive establishing a general framework for informing and consulting employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cierniak-Emerych A., Rady pracowników oraz warunki ich funkcjonowania w przedsiębiorstwach, [w:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, UE, Wrocław 2009.
  2. Cierniak-Emerych A., Gableta M., EU standards as premise for changing the approach to employee participation, "Management" 2007, vol. 11, no. 1.
  3. Gładoch M., Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Komentarz, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007.
  4. Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze, Kraków 2006.
  5. Skorupińska K., Rady pracowników w Polsce a rady zakładowe w Europie zachodniej, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, UŁ, Łodź 2007.
  6. System konsultacji z załogą zagrożony, http://www.radypracownikow.info/prasa-o-radach/system-kon- sultacj i-z-zaog-zagroony/.
  7. Weiss D., La democratic industrielle: cogestion ou kontrole ouvriere?, Editions d'Organisation, Paris 1978.
  8. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu