BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawska Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategiczne znaczenie wiedzy w procesie kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 600-610, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Zarządzanie wiedzą, Generowanie wiedzy, Wartość rynkowa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Knowledge in organization, Knowledge management, Knowledge generating, Market value, Market value of enterprise
Abstrakt
W niniejszym artykule rozważaniom poddano tezę, iż podstawowym kryterium identyfikacji strategicznego znaczenia wiedzy w procesie kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa jest spełnienie warunków: unikatowości, dostępności wiedzy, możliwości jej zastosowania w danym czasie do ściśle określonego projektu oraz możliwości oceny jej potencjalnej wartości dla danego przedsięwzięcia czy organizacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R. (red.): Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Warszawa: Twigger.
 2. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J. (1998): Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997): Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG-Press.
 4. Hall R. (1992): The Strategic Analysis of Intangible Resources. "Strategie Management Journal" vol. 13, no 12.
 5. Ignaciuk I. (1990): Jak ustalać wartość przedsiębiorstwa? "Przegląd Organizacji" nr 6.
 6. Kamela-Sowińska A. (1996): Wartość firmy. Warszawa: PWE.
 7. Levitt T. (1991): Marketing Imagination. New York: The Free Press.
 8. Nonaka I., Takeuchi H. (1995): The Knowledge Creating Company. New York: Oxford University Press.
 9. Marek S. (red.) (1999): Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. OECD (1996): The Knowledge-Based Economy. Paris: OECD.
 11. Peppard J., Rylander A. (2001): Using an Intellectual Capital Perspective to Design and Implement a Growth Strategy: The Case of APiON. "European Management Journal" vol 19, no 5.
 12. Stewart T. (1991): Intellectual Capital: "Brainpower". "Fortune" June 3, 1991.
 13. Stewart T. (1997): Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday.
 14. Strategor (1995): Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
 15. Sullivan P. (2000): Value-Driven Intellectual Capital. How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value. John Wiley & Sons.
 16. Sveiby K.E. (1997): The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 17. Wiig K.M. (2000): Knowledge Management: An Emerging Discipline Rooted in a Long History. W: Ch. Despres, D. Chauvel: Knowledge Horizons: The Present and the Promise of Knowledge Management. Butterworth-Heinemann.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu