BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zioła i ich znaczenie dla człowieka
Herbs and Their Importance for the Man
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Technologia (12), 2007, nr 1172, s. 7-19, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zioła, Produkcja roślinna, Leki
Herbs, Crop production, Drugs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zioła stanowią dużą grupę roślin wyróżniających się tym, że zawierają związki czynne, aktywnie oddziałujące na organizmy żywe. Ze względu na sposób oddziaływania dzielone są na: lecznicze, przyprawowe, miododajne, używane do celów kosmetyczno-perfumeryjnych oraz jako używki i herbaty ziołowe, afrodyzjaki i in. Celem uprawy roślin zielarskich jest uzyskanie specyficznych związków, zwanych ogólnie substancjami czynnymi: olejki, alkaloidy, glikozydy, garbniki, witaminy. Zioła służą człowiekowi od zarania dziejów, a ich rola w życiu człowieka ulega wahaniom z tendencją do nowego odkrywania ich właściwości. (fragment tekstu)

Herbs constitute a large group of plants characterised by biologically active ingredients, which have impact on live organisms. Based on their impact they are divided into: medicinal, spice, honeygiving, cosmetical, stimulants, herbal tea, aphrodisiacs and others. The puipose of planting herbs is to obtain specific chemical compounds, generally called active ingredients: oils, alcaloids, glicasoids, tannins, vitamins. Herbs have been useful for human beings for ages and their role in human life has been changing with tendency to discover their new characteristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudkiewicz S., Zaburzenia seksualne u kobiet, "Lek w Polsce" 2005 nr 2 (200).
 2. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz. Urz. WE L 311, 28/11/2001, s. 67-128.
 3. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych, Dz. Urz. WE L 183, 12/7/2002, s. 51.
 4. Dyrektywa 2004/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych preparatów leczniczych, Dz. Urz. WE L 136, 30/4/2004, s. 85-90.
 5. Gierka K., Matławska I., Zastosowanie roślin w leczeniu zaburzeń seksualnych, "Herba polonica" Vol. 51, Suppl. 1, Poznań 2005.
 6. Głowniak K., Kierunki badań nad lekami roślinnymi, "Herba polonica" 2005 Vol. 51, Suppl. 1, Poznań 2005.
 7. Hrubovâ E., Kocorkovâ B., Zelenâ V., Działania owadobójcze wyciągów z roślin z rodziny Apiaceae, "Herba polonica" Vol. 51, Suppl. 1, Poznań 2005.
 8. Jambor J., Polskie zielarstwo i ziołolecznictwo - historia, teraźniejszość i przyszłość, "Herba polonica" Vol. 51, Suppl. I, Poznań 2005.
 9. Janeczko Z., Afrodyzjaki roślinne, "Herba polonica", Vol. 51, Suppl. I, Poznań 2005.
 10. Kodeks dobrej praktyki rolniczej, MRiRW, MŚ, Warszawa 2002.
 11. Konwencja w sprawie Międzynarodowego Handlu Zagrożonymi Gatunkami Roślin i Zwierząt (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna - CITES), DzU 1991 nr 27, umowa poz. 112, oświadczenie poz. 113.
 12. Kostrzewa E., Właściwości, funkcjonalne przypraw ziołowych stosowanych w przemyśle spożywczym, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1996 nr 10.
 13. Kostrzewa E., Przyprawy ziołowe stosowane w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy" 1999 nr 3.
 14. Łuczkowska T., Mścisz A., Górecki P., Furtak M., Mroziewicz P.M., Rośliny lecznicze w paszach dla zwierząt, "Herba polonica" Vol. 51, Suppl. 1, Poznań 2005.
 15. Paukszto A., Kwapuliński J., Rochel R., Mirosławski J., Kowol J., Paukszto Z., Błaszczyk A., Beskid Śląski jako obszar pozyskiwania wybranych roślin leczniczych, "Herba polonica", Vol. 51, Suppl. 1, Poznań 2005.
 16. Poradnik plantatora ziół, red. A. Rumińska, PWRiL, Poznań 1991.
 17. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z 1995 r. w sprawie ochrony gatunków roślin, DzU 1995 nr41, poz. 214.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety, DzU nr 27, poz. 236.
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów, DzU nr 125, poz. 1169.
 20. Sobel A., Matławska I., Surowce roślinne, preparaty ziołowe w kuracjach odchudzających, "Herba polonica" Vol. 51, Suppl. 1, Poznań 2005.
 21. Szponar L., Salwerowicz A., Stoś K., Nalewczańska M., Suplementy diety z dodatkiem ziół oraz naturalne leki roślinne w ustawodawstwie krajowym i unijnym, "Herba polonica" 2005 Vol. 51, Suppl. 1.
 22. Ustawa o ochronie przyrody z 1991 r., DzU 1991 nr 114, poz. 492; zm, DzU 1992 nr 54, poz. 254; zm. DzU 1995 nr 147, poz. 713.
 23. Ustawa z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, DzU 2005 nr 31, poz. 265.
 24. Ustawa z 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne, DzU 2001 nr 53, poz. 533.
 25. Węglarz Z., Suchorska-Tropiło K., Rośliny lecznicze w Polsce i Unii Europejskiej, "Wieś Jutra" 2003 nr 59.
 26. Wolski T., Produkcja surowców i leków roślinnych w perspektywie integracji z Unią Europejską, "Przemysł Spożywczy" 1998 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-5290
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu