BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilińska-Reformat Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola CCR (Customer Centric Retailing) w kreowaniu wartości dla klientów sieci handlowych
The Role of CCR (Customer Centric Retailing) in Value Creation for Retail Chains Customers
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 810-815, rys., tab.
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Wartość dla klienta, Marketing relacji, Klient, Efektywna obsługa klienta
Chain stores, Value to customer, Relationship marketing, Customer, Efficient Consumer Response (ECR)
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Podjęta w referacie problematyka dotyczy wykorzystywania przez sieci handlowej nowej koncepcji działania tzw. CCR. Istotą tej koncepcji jest jeszcze dokładniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów docelowych sieci z wykorzystaniem programów CRM. Zgromadzona wiedza o klientach pozwala na podejmowanie procedur segmentacyjnych, które stanowią podstawę informacyjną o klientach i przedstawicielach wyodrębnionych segmentów oraz pozwalają na modyfikacje realizowanych strategii marketingowych. Umiejętne odpowiadanie na zgłaszane potrzeby segmentów docelowych pozwala na budowanie wartościowej oferty, co przekłada się na jej konkurencyjność oraz w efekcie osiąganie lepszych wyników sprzedażowych i zyskowności sieci. Celem proponowanego referatu jest przedstawienie koncepcji CCR jako pogłębionej orientacji przedsiębiorstw handlowych na swoje rynki docelowe. Dla osiągnięcia założonego celu w referacie przedstawiono istotę koncepcji CCR oraz przykłady jej stosowania w odniesieniu do wyodrębnionych segmentów sieci detalicznych stosując metodę studiów przypadków poprzez identyfikację praktyk marketingowych sieci handlowych skierowanych do tych segmentów.(abstrakt oryginalny)

In the paper the problem of using by retail chains relatively new CCR concept is characterised. The crucial point of CCR concept is even more stressed on customers need and wants. The knowledge about costumers that have retail chains is the basis for segmentations procedures that provide information about them. Taking into consideration customers specified needs it's possible to develop competitive marketing strategy. In the paper The Author showed examples of segmentations procedures used by retail chains. The examples of marketing activities of retail chains focused on proper market segments were identified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Bilińska-Reformat,The Impact of Relationship Marketing on Developing Competitive Advantage in Retail Sector - polish case, Wenecja 2012, materiały konferencyjne 10 th International Trends Marketing Conference s. 23, ISBN CD-ROM 978-2-9532811-3-2.
  2. Consumer Goods and Retail Insights, Customer centric retailing, Now You know what Your customer really want. Roland Berger Strategy Consultants, Consumer Goods & Retail Competence Center, Munich 2011 s. 7.
  3. 4M. Smith, Four degrees of customers centricity, Multichannelmerchant.com/October 2009.
  4. M. Stefańska, Zróżnicowanie postaw klientów małych sklepów detalicznych, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą‖ 2011, nr 52, Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, s. 297-308,
  5. B. Reformat, Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o asortyment bazujący na produktach lokalnych oferowanych przez krajowe sieci handlu detalicznego, [w:] Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych - gastronomia, handel detaliczny, e-commerce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu‖ 2012, nr 237, Z. Waśkowski (red.), M. Sznajder, s. 265-273.
  6. Sonneck and Cirk Sören Ott, Future Trends in Multi-channel Retailing, [w:] Retailing in the 21th Century, Current and Future Trends, M. Krafft, Murali K. Mantrala (red.), Springer Verlag II Wyd., Berlin, Heidelberg, 2010 s. 190.
  7. B. Pilarczyk, R. Nestorowicz, Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Oficyna A. Wolters Kluwers Business, Warszawa 2010, s. 71-95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu