BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego
Recruitment Decisions in Creating Competitive Advantage of Retail Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 823-829, tab.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Zarządzanie personelem, Przewaga konkurencyjna, Rekrutacja pracowników
Retail trade, Personnel management, Competitive advantage, Employee recruitment
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane charakterystyki polityki personalnej firm handlu detalicznego realizujących sprzedaż na obszarze województwa podkarpackiego. Uwagę skupiono na przesłankach zatrudniania pracowników w firmach handlowych. Na podstawie wyników badań kwestionariuszowych określono cechy pracownicze najistotniejsze w procesie rekrutacyjnym. Punktem rozważań były także praktyki związane z zatrudnianiem członków rodzin i powierzaniem im funkcji kierowniczych oraz determinanty takich zachowań. Weryfikacji poddano związek przyjętych rozwiązań w zakresie polityki pozyskania pracowników z sytuacją rynkową podmiotów handlu detalicznego. Analiza prowadzona jest z wykorzystaniem szeregu cech klasyfikacyjnych podzielonych na kryteria obiektywne i subiektywne.(abstrakt oryginalny)

Selected characteristics of personnel policy of retailers who realize activity in the area of podkarpackie voivodeship were presented in the paper. The attention was focused on employment basis in retail enterprises. Basing on results of questionnaire survey there were identified features of the employed that are the most important in the recruitment process. Attention was also paid to practice connected with employing family members and entrusting them with managerial functions as well as determinants of such behaviours. Relations between solutions adopted in the sphere of recruitment policy and a market condition of retail trade enterprises were verified. The analysis were conducted using numerous classifying features categorized as objective and subjective ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Komosa, Ekonomika i organizacja firmy handlowej. Część 1. Wydawnictwo Ekonomic, Warszawa 1995, s. 21.
 2. M. Sławińska Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 16.
 3. G. Sobczyk (red.) Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym. PWE, Warszawa 2010, s. 183.
 4. B. Moss, Quality Customer Service, Butterworth-Heineman, London 1992, s. 113.
 5. P. Cyrek, Determinanty wyboru placówki handlu detalicznego żywnością w ujęciu dynamicznym, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych. G. Rosa (red.), A. Smalec, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 710, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu‖ nr 24, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 11-21.
 6. S. Wilmańska-Sosnowska, Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2001, nr 8, s. 12.
 7. J. Petrykowska, Obsługa klienta jako czynnik kształtujący lojalność nabywców, [w:] S. Makarski (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 190.
 8. M. Cyrek, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 53-6.
 9. A. Mazurkiewicz, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 64.
 10. Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 59.
 11. M. Cyrek, Modernisation of service sector entities as precondition for dynamising development of podkarpackie voivodeship [in:] Selected issues of economic modernisation: A Central-East European Perspective, Ł. Jabłoński, M.D. Gavriletea (red.), Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2013, s. 147-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu