BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzazga Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Koncepcje w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku
Conceptions of Marketing Activity in Trade Companies at the Beginning of XXI Century
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 830-836
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Relacje z klientami, Wartość dla klienta, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Marketing mobilny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing relacji, Konsument
Retail trade, Relationships with customers, Value to customer, Customer Relationship Management (CRM), Mobile marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), Relationship marketing, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Pod wpływem dokonujących się zmian w otoczeniu przedsiębiorstw doszło w ostatnich latach do zasadniczych zmian treści i punktów ciężkości w teorii marketingu. Koncepcje stosowane współcześnie przez detaliczne przedsiębiorstwa handlowe są wynikiem zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym przedsiębiorstw. Do koncepcji marketingowych wykorzystywanych coraz powszechniej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego należą: zarządzanie relacjami z klientami (customer relationship marketing), wartość dla klienta (customer value), marketing wielokanałowy (multi-channel marketing), marketing mobilny (mobile marketing), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR - customer social responsibility) Stopień wykorzystania powyższych koncepcji w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych jest jednak zróżnicowany i uzależniony m.in. od posiadania odpowiedniej wiedzy przez menedżerów przedsiębiorstw handlowych, a także posiadanych zasobów i branży działania tych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

In the past years fundamental changes of the contents and center of gravity in the theory of marketing influenced by changes taking place in companies' surroundings have been observed. The conceptions that are employed by retail trade companies result from the changes taking place in the macroeconomic surroundings of these companies. Retail trade companies make frequent use of the following marketing conceptions: customer relationship marketing, customer value, multi-channel marketing, mobile marketing, customer social responsibility. The extent to which these conceptions are employed in marketing activities of trade companies varies and depends on, among others, the appropriate knowledge on the part of the companies' managers, as well as on the resources of the companies and the line of business of these companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 119.
 2. J. Otto, A.Olczak, Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 37.
 3. M. Drzazga, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 75-79,
 4. Th. Rudolph, Modernes Handelsmanagement, Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart 2009, s. 6-9.
 5. R. Palmer, A. Lindgreen,, J. Vanhammer, Relationship marketing: schools of thought and future research directions. "Marketing Intelligence and Planning", 2005, nr 23
 6. L. Żabiński, Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka, [w:] T. Żabińska, L. Żabiński (red.), Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 36.
 7. G. Hofbauer, B. Schöpfel: Professionelles Kundenmanagement. Ganzheitliches CRM und seine Rahmenbedingungen. Publicis Publishing, Erlangen 2010, s. 25.
 8. S. Köhler, T. Tomczak, A. Rumler, S. Reinecke, Kundenbeziehungsmanagement und der Einsatz von Cupons im Stationären Einzelhandel, Verlag Thexis, St.Gallen 2005, s. 21.
 9. S. Reinecke, Creating Value Propositions, "Thexis" 2006, Nr 3
 10. G. Schweiger, G. Schrattenecker, Werbung, 6 Auflage, UTB, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005, s. 78.,
 11. E.Kieżel, Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 85-96.
 12. W. Mayerhofer, L. Grusch, M. Mertzbach, Corporate Social Resposibility, Einfluss auf die Einstellung zu Unternehmen und Markten, Facultas Verlag und Buchhandlungs, Wien 2008, s. 6.
 13. U. Hansen, Gesellschaftliche Verantwortung als Business Case, [w:] U. Schneider, P. Steiner, Betriebswirtschaftslehre und gesellschaftliche Verantwortung, Gabler Verlag, Wiesbaden 2004, s. 62.
 14. M. Schögel, A. Saurer, I. Schmidt, Multichannel Marketing - Fokus auf Kunden und Kanäle, "Thexis", 2002, Nr 2
 15. A. Schobesberger, Multichannel - Retailing im Einzelhandel. Entwicklung, Motivation, Einflussfaktoren. VDM Verlag Dr. Müller e.k. und Linzberger, Saarbrücken 2007, s. 11.
 16. G. Heinemann, Verkauf auf allen Kanälen - Multi Channel Systeme - Systeme erfolgsorientiert ausrichten, "Marketing Review St.Gallen" 2009, Nr 4
 17. C. Müller-Lankenau, Multikanalstrategien im stationären Einzelhandel, EUL Verlag, Köln 2007, s. 16.
 18. S. Grimm, J. Röhricht, Die Multichannel Company. Strategien und Instrumente für die integrierte Kundenkommunikation, Galileo Press, Bonn 2003, s. 171-180.
 19. H. Holland, K. Bammel, Mobile Marketing. Direkter Kundenkontakt über das Handy, Verlag Franz Vahlen, München 2006, s. 4.
 20. S. Buse, Der mobile Erfolg,[ w:] F. Keuper, Electronic Business und Mobile Business, Wiesbaden 2002, s. 89-116
 21. B. Horster, M-Commerce - Flop oder Top ?, [w:] W. Gora, S Rottger, Geringk, Handbuch Mobile-Commerce: Technische Grundlagen, Marktchancen und Einsatzmöglichkeiten, Berlin/Heidelberg 2002, s. 59.
 22. K. Dushinski, The Mobile Marketing Handbook. A Step-by Step Guide to Creating Dynamic Mobile Marketing Campaigns, Information Today Inc., Medford-New Jersey 2009, s. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu