BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczyńska-Witczak Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Procesy dezindustrializacji przestrzennej w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie Łodzi
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2001, nr 2, s. 41-48, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu
Słowa kluczowe
Okręg przemysłowy, Struktura przestrzenna, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Przekształcenia organizacyjne, Redukcja zatrudnienia, Deindustrializacja
Industrial district, Spatial structure, Industrial enterprises, Organisational transformation, Employment reduction, Deindustrialisation
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
W niniejszym artykule zwrócono uwagę głównie na przestrzenny aspekt procesu dezindustrializacji w Łodzi w ujęciu ogólnym (dla całości terenów przemysłowych) oraz szczegółowym (dla wybranych działek przemysłowych). Celem obu ujęć jest uchwycenie rodzaju i skali przekształceń zachodzących na terenach przemysłowych Łodzi. Być może ich rozwój i przekształcenia można przyrównać do występujących na terenach mieszkaniowych, które schematycznie ujmuje teoria Conzena. Zainwestowanie finansowe na terenach przemysłowych jest co prawda znacznie wyższe niż na mieszkaniowych, ale znalezienie pewnych prawidłowości czy analogii pozwoliłoby na racjonalniejszą gospodarkę przestrzenią miast.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bald W., Jastrzębska E., 1984, Planowanie przestrzenne w PRL, [w:] Myśl urbanistyczna a rozwój przestrzenny Łodzi, Miscellanea Łódzkie, z. 1
  2. Grzelak G., 1995, Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna, UW UNESCO
  3. Jałowiecki B., 1993, Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie, Studia Regionalne i Lokalne, z. 11(44), EJRRiL UW
  4. Kłysik B., 1998, Charakterystyka struktury i przekształceń przemysłu m. Łodzi, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łodzi, Gorgul i Wiśniewski, "Urbanistyka - Architektura" Sp. z o.o.
  5. Koter M., 1979, Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, ser. II, z. 21
  6. Liszewski S., 1997, Przemiany funkcjonalne i przestrzenne terenów przemysłowych Łodzi, [w:] Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, PAN IGEiPZ, z. 46
  7. Marczyńska-Witczak E., 1994, Przemiany struktury własnościowo-organizacyjnej przemysłu Łodzi, Kronika m. Łodzi, z. 1
  8. Marczyńska-Witczak E., 1996, Zmiany struktury gospodarczej Łodzi, [w:] Transformacja społeczno-gospodarcza Łodzi na tle regionu, CUP BPR Łódź, PTG-Łódź
  9. Zioło Z. (red.), 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG , Warszawa-Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu