BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola więzi rodzinnych w procesie zatrudniania pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych
Role of Family Bonds in the Process of Staff Hiring in Family Companies
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 116, s. 138-150, tab., wykr., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie personelem, Rekrutacja pracowników
Family-owned business, Personnel management, Employee recruitment
Uwagi
streszcz., summ. 31061
Abstrakt
Rola indywidualnego kapitału społecznego właścicieli przedsiębiorstw jest nader istotna w zatrudnianiu nowych pracowników. W wielu firmach członkowie rodziny są kluczowym źródłem pracowników, ale także rekomendacji. Decydują o tym te same wartości, które umacniają dobrze funkcjonującą rodzinę: zaufanie, zaangażowanie w tworzenie wspólnego dobra, lojalność i współdziałanie. Członków rodziny darzymy szczególną estymą, nic więc dziwnego, że poszukując dobrych pracowników, znajdujemy ich wśród najbardziej godnych zaufania osób, a więc rodziny. Zatrudnianie krewnych pozwala na pracę na rzecz reputacji i wizerunku biznesu rodzinnego, ale i na odpowiedzialność za nazwisko, które, stając się marką, może trwać przez pokolenia. Rodzina funkcjonująca w pełni swoich możliwości jest skłonna do bezwarunkowej akceptacji członków, a przynależność do niej jest dożywotnia. Zaufanie i zaangażowanie rodziny stanowi cenny kapitał przedsiębiorcy, jednak pod warunkiem utrzymania odpowiedniego balansu. Bez wątpienia nie istnieje jedna recepta na sukces rodzinnego przedsiębiorstwa. Wzajemne przenikanie się sfer rodzinnej i biznesowej może generować wiele pozytywów, ale niejednokrotnie może okazać się "stąpaniem po kruchym lodzie", gdyż konsekwencje porażek zawodowych mogą wpłynąć na harmonię rodzinną, i odwrotnie, problemy rodzinne mogą uderzać w efektywność funkcjonowania firmy. (abstrakt autora)

The article shows the impact of family on the human resource management in family companies. In the process of employment of new staff a particular role is played by social bonds, first of all family bonds. In many companies the most important source of staff and recommendation is close relatives. The family support in the overlapping areas: private and professional as well as the accomplishment of common goals constitute the domain of the family business operation. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brussa A.,Tarnawa A., red., praca zbior., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, Warszawa 2011; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pg_dzialalnosc_ przedsiebiorstw_niefinansowych_w_2009.pdf [dostęp: 1 stycznia 2012 r.].
 3. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 4. Kowalewska A., Szut J., Lewandowska B., Kwiatkowska M., Krynicki T. J., Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne w Polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009.
 5. Popczyk W., Zarządzanie zaufaniem jako warunek utrzymania przewagi konkurencyjnej przez firmy rodzinne nad ich odpowiednikami nierodzinnymi, w: A. Marjański, red., Firmy rodzinne-determinanty funkcjonowania i rozwoju, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2011.
 6. Shulze W., Lubatkim M., Diano R., Buchholtz A. K., Agency relationships In Family Firms: Theory And Evidence, "Organizatrion Science", 2001, Vol. 12, No. 2, za: A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
 7. Sławecki B., Rola kapitału społecznego w zatrudnianiu pracowników w mikroprzedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ docmetadata?id=114352
 8. Sułkowski Ł., Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 9. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltex, Warszawa 2009.
 10. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
 11. Śnieżyński M., Profesjonalizacja zarządzania w małym przedsiębiorstwie rodzinnym, J. Lichtarski, red., Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, t. XI, z. 8, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010.
 12. Thornton G., Biznes rodzinny, Helion, Gliwice 2004.
 13. Wolański R., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - postęp czy stagnacja, w: Koniunktura gospodarcza a relacja podmiotów gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009; http://www.ue.katowice.pl/images/ user/File/katedra_ekonomii/R.Wolanski_Rozwoj_malych_i_srednich_przedsiebiorstw-
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu