BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Alicja (Uniwersytet Warszawski; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), Grudziąż-Sękowska Justyna (Warszawski Uniwersytet Medyczny; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)
Tytuł
Zwiększanie efektywności opieki zdrowotnej przez płacenie za wyniki - specyfika, przykłady i warunki skutecznego zastosowania
Increasing the Effectiveness of Health Care by Paying for Results - Specifics, Examples and Conditions for Effective Application
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 3 (33), s. 153-168, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność ochrony zdrowia
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Jakość usług medycznych, Kształtowanie wynagrodzeń, Koszty ochrony zdrowia, Przegląd literatury
Health care, Quality of medical services, Shaping remuneration, Health costs, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu najnowszej literatury zagranicznej (głównie amerykańskiej), przedstawiającej koncepcje oraz sposób wdrożenia systemów wynagradzania za wyniki (P4P) i kupowania w oparciu o wartość (V-BP) w opiece zdrowotnej. Ich celem jest wzrost efektywności, rozumianej jako udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych po uzasadnionym koszcie. Do podstawowych warunków ich zastosowania autorki zaliczyły opracowanie standardów medycznych oraz funkcjonowanie systemów informatycznych, rejestrujących wykonane procedury i osiągnięte efekty zdrowotne. Przedstawione doświadczenia zagraniczne pokazują, że sukces systemów typu P4P i V-BP zależy od dobrania właściwych kryteriów oceny (m.in. działania o udowodnionej skuteczności klinicznej, zależne od świadczeniodawców, różnorodne), a także od odpowiedniego powiązania wynagradzania z poziomem i dynamiką wartości tych kryteriów u usługodawców. Specyfika opieki zdrowotnej wymaga zatem ścisłej współpracy specjalistów ds. zarządzania z profesjonalistami medycznymi zarówno na etapie konstrukcji systemów, jak i wdrażania oraz zmian. (abstrakt oryginalny)

A review of the recent literature (mainly American) on the concept and implementation of pay-for-performance (P4P) and value-based purchasing (V-BP) systems in health care has been elaborated in the article. The aim of these systems is to increase effectiveness - provision of high quality health care services at a reasonable cost. Development of medical standards and information systems, recording medical procedures and achieved health effects are among the basic conditions for implementation of P4P or V-BP like systems. The experience from abroad shows that the success of these systems depends on a proper selection of assessment criteria (evidencebased actions, fully controlled by providers, various) as well as a proper relationship between payments and the level and dynamics of the providers' implementation of the criteria. Therefore, health care requires a tight collaboration between management specialists and medical professionals at the construction stage as well as during the implementation and changes of the systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agency for Healthcare Research and Quality 2007. Conference on health care data collection and reporting, http://healthhit.ahrq.gov/portal/server.pt/gateway/PTARGS_ 0_227079_0_0_18/AHRQ_DataReport_final.pdf, odczyt: 4.02.2011.
 2. Alper, P.R. 2005. Performance incentives. Health Affairs, nr 24.
 3. Anderson, G. i J. Horvath 2004. Growing burden of chronic diseases in America. Public Health Reports, nr 119, s. 263-270.
 4. Bachman, J. 2006. Pay for performance in primary and specialty behavioral health care: Two "concept" proposals. Profesional Psychology, nr 4 (37), s. 384-388.
 5. Bakre, G. i B. Carter 2004. The evolution of pay-for-performance models for rewarding providers, w: J. Gutman, Case Studies in Health Plan Pay-for-Performance Programs, s. 1-13. Waszyngton: Atlantic Information Services.
 6. Baumann, M.H. i E. Dellert 2006. Performance measures and pay for performance. CHEST, nr 129, s. 188-191.
 7. Beaulieu, N.D. i D.R. Horrigan 2005. Putting smart money to work for quality improvement. Health Service Research, nr 40, s. 1318-1334.
 8. Beer, M. i M.D. Cannon 2002. Promise and Peril in Implementing Pay for Performance: A Report on Thirteen Natural Experiments. Harvard Business School, http://www.people. hbs.edu/bhall/NOMTalks/papers/HPPayExperimentFinal2_25.pdf, odczyt: 4.02.2011.
 9. Beich, J., Scalon, D.P., Ulbreht, J., Ford, E.W. i I.A. Ibrahim 2006. The role of disease management in pay-for-performance programs for improving the care for chronically ill patients. Medical Care Research and Review, nr 63, s. 96S-116S.
 10. Birkmeyer, N.J. i J.D. Birkmeyer 2006. Strategies for improving surgical quality - should payers reward excellence or effort? The New England Journal of Medicine, nr 356, s. 864-870.
 11. Doran, T. 2008. Lessons from early experience with pay for performance. Disease Management and Health Outcomes, nr 2 (16), s. 69-77.
 12. Glickman, S.W., Schulman, K.A., Peterson, E.D., Hockre, M.B. i C.B. Carins 2008. Evidence-baised perspectives on performance and quality of patient care and outcomes in emergency medicine. Annales of Emergency Medicine, nr 5 (51).
 13. Goldfield, N., Burford, R., Averil, R., Boissonnault, B., Kelly, W., Kravis, T. i N. Smithline 2005. Pay for performance: An excellent idea that simply needs implementation. Quality Management in Health Care, nr 1 (14), s. 31-44.
 14. Greb, S., Focke, A., Hessel, F. i J Wasem 2006. Financial incentives for disease management programmes and integrated care in Germany social health insurance. Health Policy, nr 2-3 (78), s. 295-305.
 15. Hazelwood, A. i E.D. Cook 2008. Improving quality of health care through pay-for-per formance programs. The Health Care Manager, nr 2 (27), s. 104-112.
 16. Lagace, M. 2003. Pay-for-Performance Doesn't Always Pay Off, Harvard Business School, http://hbswk.hbs.edu/item/3424.html, odczyt: 4.02.2011.
 17. Leonard, K.L. i J.G. Zivin 2004. Outcome versus service based payments in health care: Lesson from African traditional healers. Health Economics, nr 14, s. 575-593.
 18. Longo, D.R. i S.L. Schubert 2006. Issues in pay for performance: The case of diabetes self-management. Journal of Health Care Finance, nr 1 (33), s. 17-23.
 19. Mandel, K.E. i U.R. Kotagal 2007. Pay for performance alone cannot drive quality. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine; nr 7 (161), s. 650-655.
 20. Merrick, E., Granick, D.W., Horgan, C.M. i D. Hodgkin 2002. Quality measurements and accountability for substance abuse and mental health services in managed care organizations. Medical Care, nr 40, s. 1238-1248.
 21. Meterko, M., Young, G.J., White, B., Bokhour, B.G., Burgess, J.F., Berlovit, D., Gul- din, M.R. i M.N. Seibert 2006. Provider attitudes toward pay-for-performance programs: Development and validation of a measurement instruments. Health Services Research, nr 5 (41), s. 1959-1978.
 22. Meyer, J., Rybowski, L. i R. Eichler 1997. Theory and Reality of Value-Based Purchasing: Lessons from the Pioneers, Rockville: Agency for Health Care Policy and Research, AHCPR Publication No. 98-0004.
 23. Narodowy Rachunek Zdrowia 2011. http://www.stat.gov.pl, odczyt: 4.02.2011
 24. . Pelonero, A.L.A. i R.L. Johnson 2007. Pay-for-performance program for behavioral health care practicioners. Psychiatric Services, nr 4 (58).
 25. Pocztowski, A. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 26. Premier Hospital Incentive Demonstration 2011. http://www.cms.gov/HospitalQualityInits, odczyt: 4.02.2011.
 27. Rowe, J.W. 2006. Pay-for-performance and accountability: Related themes in improving health care. Annals of Internal Medicine, nr 145, s. 695-699.
 28. Sikka, R. 2007. Pay for Performance in Emergency Medicine. Annals of Emergency Medicine, nr 6 (49).
 29. Spertus, J.A., Eagel, K.A. i H.M. Krumholz 2005. American College of Cardiology and American Heart Association for the selection and creation of performance measures for qualifying the quality of cardiovascular care. Journal of American College of Cardiology, nr 45, s. 1147-1156.
 30. Spinelli, R.J. i J.M. Fromknecht 2007. Pay for performance. Improving quality care. The Health Care Manager, nr 2 (26), s. 128-137.
 31. UK Public Spendings 2011. http://www.ukpublicspending.co.uk/classic#ukgs302, odczyt: 4.02.2011.
 32. United Kingdom - National Expenditure on Health 2011. http://www.who.int/nha/country/ gbr.pdf, odczyt: 4.02.2011.
 33. US National Health Expenditure 2011. https://www.cms.gov/NationalHealthExpend- Data/02_NationalHealthAccountsHistorical.asp#TopOfPage, odczyt: 4.02.20
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu