BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Podejmowanie decyzji w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych (wyniki badań)
Decision Making in Family Micro-Companies. Research Results
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 116, s. 184-194, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Podejmowanie decyzji
Small business, Family-owned business, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem zrealizowanych badań było poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji wśród badanych firm i weryfikacja opracowanego modelu podejmowania decyzji na próbie mikroprzedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki badań pozwalają wnioskować, że w firmach rodzinnych stosuje się zarówno grupowe, jak i indywidualne podejmowanie decyzji, przy czym grupowe podejmowanie decyzji dotyczy decyzji strategicznych i alokacyjnych, indywidualne zaś działalności operacyjnej oraz koordynacji działań. Podejmujący decyzje rzadko tworzą kilka wariantów podejmowanej decyzji, co może skutkować wyborem niewłaściwym. W opracowanym modelu procesu decyzyjnego uwzględniono 7 podstawowych reguł podejmowania decyzji. Badani jednak najczęściej wykorzystują sumowanie użyteczności (wybór wariantu, który osiągnął największą sumę użyteczności ocenianej dla wszystkich cech) i dominacji (wybór wariantu, który jest korzystniejszy pod względem przynajmniej jednej cechy, a nie gorszy pod względem pozostałych cech). Uzyskane wyniki pozwalają uznać, że opracowany model decyzyjny uwzględniający wykorzystanie intuicji indywidualnej, doświadczeń grupowych, wiedzy wielopokoleniowej i budujący dzięki nim bazę know-how (wiedzy ukrytej) odpowiada rzeczywistości funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw rodzinnych. Należy jednak mieć na uwadze stosunkowo niewielki obszar badań, co za tym idzie, nie należy uogólniać wyników badań na populację mikroprzedsiębiorstw w innych regionach Polski. (abstrakt autora)

The competitiveness of companies depends on a number of factors, including the corporate financial resources, work organisation, human resources flexibility etc. None of them can function without the ability to make optimal and rational decisions. The difficulty is growing when the decision to be made concerns two parallel areas of family company operation: family and company. The aims of these two areas are not always coincident, on the contrary the may be antagonistic. What is the most important factor in the decision making process in the family micro-companies? The article presents the problem of making decisions from the process perspective. It presents the author's self-designed decision making model and empirical research results of the course of the decision making process in family small businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gadiesh O., Olivet S., Projektowanie pod kątem możliwości realizacji, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
  2. Koźmiński A. K., Decyzje. Analiza systemowa organizacji, PWN, Warszawa 1979.
  3. Kujawińska A., Więcek-Janka E., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  4. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
  5. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004.
  6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., Dz.U. 2004.173.1807.
  7. Więcek-Janka E., Games and Decisions, Published by Poznan University of Technology, Poznań 2011.
  8. Więcek-Janka E., Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 662/Ekonomiczne Problemy Usług Nr 74, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu