BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Struzik Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na spadek bezrobocia w wybranych województwach, powiatach i miastach
Influence of Special Economic Zones on the Decrease of Unemployment Rate in Selected Voivodeships, Regions and Cities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 339, s. 212-219, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Stopa bezrobocia
Special economic zones, Unemployment rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce ustanowiono na mocy ustawy z października 1994 r. Są one czynnikiem stymulującym rozwój zdegradowanych regionów. Głównym celem ich tworzenia było dążenie do złagodzenia strukturalnego bezrobocia w wybranych obszarach kraju poprzez ulokowanie tam nowych inwestycji. Poniższy artykuł stara się pokazać, jak duży wpływ wywarły SSE na środowisko, w którym funkcjonują, a szczególnie regionalne i lokalne rynki pracy. W artykule przeanalizowano korelację między wzrostem inwestycji i tworzonych miejsc pracy we wszystkich działających na terenie Polski SSE między 2001 a 2009 rokiem. Na przykładzie dwóch województw pokazano zależność między wzrostem miejsc pracy w SSE a spadkiem stopy bezrobocia.(abstrakt oryginalny)

Special economic zones (SEZ) have been established in Poland in 1994. They are a tool for activating regions development. The main aim of creating SEZ was to decrease the unemployment rate in poor regions by locating new investments there. This article tries to explain the big influence of SEZ on the environment they exist and especially on local and regional labor markets. The article also analyses the correlation between investment increase level and created new jobs in all SEZ in Poland. The correlation between the increasing level of jobs and decreasing unemployment rate in regions is showed on the example of two voivodeships.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczuk F., Specjalne strefy ekonomiczne na Dolnym Śląsku i ich wpływ na promocje regionu i rynek pracy, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1066, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  2. Czerwińska E., Problem specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, informacja nr 751, Warszawa 2000.
  3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  4. Korenik S., Uwarunkowania ekonomiczne tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  5. Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
  6. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU1994, nr 123, poz. 600.
  7. http://www.bankier.
  8. http://www.ksse.com.pl.
  9. http://mfiles.pl/pl/index.php/Specjalna_Strefa_Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu