BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dewalska-Opitek Anna (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach), Strzelczyk-Łucka Joanna (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie Employer Brandingu w procesie zarządzania talentami przedsiębiorstwa w świetle wyników badań empirycznych
The Significance of Employer Branding in the Process of Corporate Talent Management in the light of Empirical Research Results
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 115, s. 7-17, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie, Wizerunek pracodawcy
Enterprises, Management, Employer branding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reasumując przedstawione wyniki badań, można zauważyć, że nie wszystkie firmy realizują programy zarządzania talentami. Zauważono silną korelację z czasem istnienia na rynku - im firma jest dłużej obecna na rynku, tym częściej deklarowano stosowanie takiego programu, najczęściej adresowanego do kadry menedżerskiej. Respondenci nie postrzegali pozyskiwania i rozwoju talentów jako działania strategicznego. Uzyskane z badań bezpośrednich informacje nie pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie pierwszej hipotezy badawczej. Jako wyjaśnienie można przyjąć, że dla badanych menedżerów pozyskanie i rozwój pracownika o odpowiednich kompetencjach i potencjale intelektualnym (talencie) stanowi raczej narzędzie realizowania działań strategicznych przedsiębiorstwa (związanych z aspektem komercyjnym biznesu), niż strategiczne działanie samo w sobie. Jest to interesująca poznawczo konkluzja z badań i wymaga dalszego zgłębienia zagadnienia. W opinii uczestników badania silny, pozytywny employer brand korzystnie wpływa na realizację zadań podejmowanych w ramach zarządzania talentami, jest czynnikiem zdecydowanie przyciągającym talenty do przedsiębiorstwa. W opinii badanych kreowanie wizerunku powinno być realizowane na każdym etapie kariery zawodowej pracownika. Wszyscy badani są zgodni, że wizerunek pracodawcy jest spoiwem zespołu i wpływa na sukces przedsiębiorstwa. Konkludując, pozytywnie zweryfikowano drugą hipotezę badawczą. Powody braku implementacji działań wizerunkowych w badanych podmitach stanowią kolejny zakres poznawczy i obszar przyszłych pogłębionych badań związanych z podjęt ym tematem badawczym.(abstrakt autora)

The literature studies as well as the direct research results indicate the significance of the acquisition of the employees of a high potential by business companies. The assumption made in this paper is that the success in the competition for talents may be achieved thanks to the strong employer brand. The theoretical considerations may be conducted on the basis of the achievements of the theory of human resource management and marketing theory empirically verified by the direct research. The research results prove that the company development is determined by the acquisition and employment of talented employees. An important role in this process is assigned to the construction of a positive employer's image, which, in the respondents' opinions, bonds the team and affects the staff work quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A. I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
 2. Davis T., Cutt M., Flynn N., Mowl P., Orme S., Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwers Business, Warszawa 2010.
 3. Ingram T., Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2011.
 4. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 5. Pocztowski A., Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwers Business, Kraków 2008.
 6. Sosińska N., Magia rozwoju talentów, IFC PRESS, Kraków 2008.
 7. Detert A. M., Building an employer brand: Lesson learned, "Human Resources Magazine", 27 stycznia 2009 r., www.humanresourcesmagazine.com
 8. Głowacka-Steward K., Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, Raport badawczy The Conference Board, E-0011-06 RR.
 9. Koning C., Employer branding. Management crunch, "Brand Strategy", 10 grudnia 2008 r.
 10. Wilson F., Meeting the challenges of global resourcing, "Strategic HR Review", 2008, Vol. 7, No. 2.
 11. Buczyńska A., Employer Branding - Nowy trend czy wymóg rynku pracy? www.qpracy.pl/manager
 12. Talent Edge 2020. Building the recovery together - What talent expects and how leaders are responding, www.deloitte.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu