BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójciak Mirosław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Szewieczek Daniel (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kiedos Leokadia (ING Bank Śląski S.A., Katowice)
Tytuł
Prognozy wartości aktywów TFI i depozytów bankowych gospodarstw domowych
Forecasts of Investment Fund Companies and Households' Bank Deposits
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 10, s. 306-319, rys. tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestowanie na rynku kapitałowym
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Lokaty, Gospodarstwa domowe, Inwestycje finansowe
Capital market, Investment fund companies, Investments, Households, Financial investment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zbudowano prognozy wartości aktywów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz depozytów bankowych gospodarstw domowych. Do budowy prognoz przyjęto różne warianty koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdyż jak sprawdzono głównym czynnikiem zachęcającym do inwestowania środków w fundusze inwestycyjne jest dodatnia wartość stóp zwrotu z podstawowych indeksów rynku. Jednak w przypadku dekoniunktury nie dość, że klienci nie kupują nowych jednostek uczestnictwa to dodatkowo umarzają już wcześniej zakupione. Wzrost zainteresowania jednostkami uczestnictwa TFI nie pozostaje bez wpływu na wysokość depozytów bankowych gospodarstw domowych. W związku z tym sprawdzono, czy wzrost środków w TFI zmniejsza istotnie wysokość depozytów w bankach oraz czy środki wycofywane z TFI wracają na lokaty bankowe. (abstrakt oryginalny)

In the paper the forecasts of Investment Fund Companies (IFC) and households' bank deposits were estimated. To assess these forecasts various scenarios of economic situation of Warsaw Stock Exchange were assumed because as it was tested the main factor which encourages the invest the financial means in IFC is a positive value of return rates of basic market indices. However in case of recession not only the clients refuse to buy new units but additionally they sell the ones they own. The interest in-crease of IFC units influences the level of households' bank deposits. Therefore it was tested whether the rise of IFC financial means significantly reduces the level of bank deposits and if the means withdrawn from IFC return to the deposits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2006.
  2. Kufel T., Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
  3. Milo W., Szeregi czasowe, PWE, Warszawa 1990.
  4. Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych-studium metodologiczne. Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
  5. Bankowość detaliczna, praca zbiorowa pod redakcją G. Rytlewskiej, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu