BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcikowski Rafał (Politechnika Łódzka), Kabza Milena (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Strategie inwestowania na rynku kapitałowym
Capital Market Investment Strategies
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 10, s. 327-344, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestowanie na rynku kapitałowym
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Strategia inwestycyjna, Portfel inwestycyjny, Papiery wartościowe, Instrumenty pochodne
Capital market, Investment strategy, Investment portfolio, Securities, Derivatives
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Referat przytacza podstawowe definicje i pojęcia dla strategii inwestycyjnych. Kolejno grupuje podejście do strategii w zależności od papierów wartościowych, dla których przyjmowano strategie. Omawia podstawowe strategie dla pojedynczych papierów wartościowych, portfela papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych, podaje wady i zalety przyjmowanych strategii. Całość ilustrowana jest przykładami - dla indeksu WIG-20 (GPW) oraz opcji na ropę naftową (NYMEX).(abstrakt oryginalny)

This paper defines the fundamental ideas of the investment strategies. The presented approaches are as follows: single stock, single bond, portfolio of bonds, portfolio of stocks and derivadves (opdons). Authors discussed those strategies taking their pros and cons into account. This paper includes also examples of the mentioned strategies with reference to the index WIG-20 listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) market and crude oil options (NYMEX).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. DuBois Ch. H., Tactical Asset Allocation: A Review of Current Techniques, in Active Asset Allocation, ed. R. Arnott and F. Fabozzi,Chicago, III.: Probus Publishing, 1992.
 2. Edwards R.D., Magee J., Technical Analysis of Stock Trends (1948), New York: New York Institute of Finance, 1992.
 3. Market Gurus, "Futures and Options World", London, wrzesień 1990.
 4. Elder A., Zawód: inwestor giełdowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Engel L., How to Buy Stocks (1953), New York: Bantam Books, 1977.
 6. Friedman M., Essays in Positive Economics, Chicago: The University of Chicago Press, 1953.
 7. Graham B., The Intelligent Investor, 4th rev, Ed. New York: Harper 7 Row, 1973.
 8. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1997 i kolejne wydania.
 9. Kolb R.W., Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG Press, Warszawa 1997.
 10. Komar Z., Sztuka Spekulacji, Warszawa,Wyd. Pret S.A., 1993.
 11. Pacelli A.P., The Speculator's Edge, New York: John Wiley & Sons, 1989.
 12. Pring M.J., Podstawy analizy technicznej, WIG-PRESS, Warszawa 1998.
 13. Sperandeo V., Trader Vic - metody mistrza Wall Street, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Telewes R.J. Jones F., The Futures Game, wyd. 2, New York: Mc Graw-Hill, 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu