BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samotyja Urszula (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Urbanowicz Aleksander (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Przeciwutleniające właściwości handlowych ekstraktów z rozmarynu
Antioxidant Properties of Commercial Extracts of Rosemary
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2005, R. 12, nr 2 (43), Supl., s. 184-192, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Właściwości zdrowotne produktu, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Zioła
Food, Health properties of the product, Food research, Food quality, Herbs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy porównano właściwości przeciwutleniające handlowych ekstraktów z rozmarynu. Oceniono ich właściwości przeciwrodnikowe (test z rodnikiem DPPH') i redukujące (test FRAP). Oznaczono także zawartość związków fenolowych ogółem oraz o-difenoli. Wykazano zróżnicowanie właściwości przeciwutleniających badanych ekstraktów. Właściwości przeciwutleniające preparatów z rozmarynu stanowią wypadkową wielokierunkowego charakteru działania związków aktywnych. Ekstrakt Stabiloton OS (Oil-Soluble), wyprodukowany przez firmę Raps, był najbardziej aktywnym preparatem, zarówno pod względem właściwości przeciwrodnikowych, jak i redukujących, zawierał także najwięcej związków fenolowych spośród badanych ekstraktów. Ogólna zawartość związków fenolowych wynosiła od 3,5 do 14 g/100 g handlowego ekstraktu, z czego od 14 do 27% stanowiły związki o strukturze o-difenoli. Na właściwości przeciwutleniające ekstraktów z rozmarynu mogła wpływać zarówno ilość, jak i skład jakościowy związków fenolowych w preparacie.(abstrakt oryginalny)

In the paper, the antioxidant activity of commercial extracts of rosemary was assessed, as were their antiradical (test with DPPH' radical) and reducing properties (test FRAP). Contents of total phenolic compounds and of o-diphenols were determined. It was proved that the antioxidant activity of rosemary extracts under analysis varied. Antioxidant properties of the rosemary preparations were the resultant of multidirectional activity of their compounds. The Stabiloton OS extract (oil-soluble), a product of a 'Raps' company, was the most active preparation from the point of view of both the antiradical and the reducing properties; it also contained the highest amount of phenolic compounds compared to all the preparations analyzed. The total content of phenols ranged from 3,5 to 14g per 100g of commercial extract; and the compounds showing an o-Diphenol structure covered from 14% to 27% of the total content of phenolics. The antioxidant properties of rosemary extracts could be affected by both the quantity and the qualitative profile of phenolic compounds contained in a preparation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aruoma O.I.: Free radicals, antioxidants and international nutrition, Asia Pacific J. Clin. Nutr., 1999, 8, 53-63.
 2. Belitz H.D., Grosch W.: Food Chemistry. Ed. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg 1999, pp. 378-394.
 3. Benzie I.F., Strain J.J.: The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as measurement of "antioxidant power": The Frap assay. Anal. Biochem., 1996, 239, 70-76.
 4. Czyżewska K.: Patofizjologiczne podstawy wybranych chorób, cz. I. Miażdżyca. AM w Poznaniu. Poznań 1998.
 5. Fecka I., Mazur A., Cisowski W.: Kwas rozmarynowy, ważny składnik terapeutyczny niektórych surowców roślinnych. Postępy Fitoterapii 2002, 8, http://www.borgis.pl.
 6. Frankel E.N.: Lipid Oxidation, The Oily Press Ltd. Dundee 1998.
 7. Gutfinger T.: Polyphenols in olive oils. J. Am. Oil Chem. Soc., 1981, 58, 966-968.
 8. Hwang P.L.: Biological activities of oxygenated sterols: physiological implications. Bio Essays, 1991, 13, 583-589.
 9. Johannes Ch., Lorenz R.L.: Preparation and mass spectrometry of fourteen pure and 18O2-labeled oxidation products from the phytosterols beta-sitosterol and stigmasterol. Anal. Biochem., 2004, 325, 107-116.
 10. Kubow S.: Routes of formation and toxic consequences of lipid oxidation products in foods, Free Radic. Biol. Med., 1992, 12, 63-81.
 11. Lindenschmidt R.C., Trika A.F., Guard M.E., Witschi H.P.: The effect of butylated hydroxytoluene on liver and colon tumor development in mice. Toxicology, 1986, 38, 151-160.
 12. Munné-Bosch S., Alegra L., Schwarz K.: The formation of phenolic diterpenes in Rosmarinus officinalis L. under Mediterranean climate. Eur. Food Res. Technol., 2000, 210, 263-267.
 13. Pokorny J., Yanishlieva N., Gordon M. (red.): Antioxidants in food: Practical applications. Woodhead Publishing Limited. Cambridge 2001.
 14. Psomiadou E., Tsimidou M.: On the role of squalene in olive oil stability, J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 4025-4032.
 15. Samotyja U., Małecka M., Klimczak I.: Skład i właściwości przeciwrodnikowe fenolokwasów słodu, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2002, 3 (32), 67-76.
 16. Saenz-Lopez R., Fernandez-Zurbano P., Tena M.T.: Capillary electrophoretic separation of phenolic dieterpenes from rosemary. J. Chrom. A, 2002, 953, 251-156.
 17. Sanchez -Moreno C., Larrauri J. A., Saura-Calixto F.: A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. J. Sci. Food Agric., 1998, 76, 270-276.
 18. Singleton V.L., Rossi J.A. j.r.: Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic - phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 1965, 16, 144-158.
 19. Six P.: Current research in natural food antioxidants. INFORM, 1994, 5, 679-687.
 20. Wang H., Provan G.J., Helliwell K.: Determination of rosmarinic acid and caffeic acid in aromatic herbs by HPLC. Food Chem., 2004, 87, 307-311.
 21. Wąsowicz E., Gramza A., Hęś M., Jeleń H.H., Korczak J., Małecka M., Mildner-Szkudlarz S., Rudzińska M., Samotyja U., Zawirska-Wojtasiak R.: Oxidation of lipids in food. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2004, 13/54, SI 1, 87-100.
 22. Wielkoszyński T.: Utlenione pochodne cholesterolu - oksysterole. Cz. I - struktura, powstawanie, przemiany biologiczne i metody analizy. Czynniki Ryzyka, 2003, 2-4, 26-38.
 23. Wielkoszyński T.: Utlenione pochodne cholesterolu - oksysterole. Cz. II - aktywność biologiczna oksysteroli. Czynniki Ryzyka, 2003, 2-4, 39-47.
 24. Paiva-Martins F., Gordon M.H.: Effects of pH and ferric ions on the antioxidant activity of olive polyphenols in oil-in-water emulsions. J. Am. Oil Chem. Soc., 2002, 79, 571-576.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu