BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Zgiep Łukasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Promotion as Part of the Marketing Mix and Its Application In Enterprise Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 416-424, rys., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Promocja, Marketing-mix, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Promotion, Marketing-mix, Agri-food company, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł został przygotowany w ramach realizacji rozwojowego projektu badawczego N R12 0113 10.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję marketingu-mix w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. W ramach tej idei można wyszczególnić, co najmniej cztery podstawowe składniki: produkt, promocję, dystrybucję oraz cenę. Każdy element może być brany pod uwagę w większym lub mniejszym stopniu podczas działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ale zawsze stanowi istotę marketingu. Dla osiągnięcia określonego celu firmy, stosować należy różne kombinacje narzędzi i działań marketingowych zmierzających do osiągnięcia maksymalnego zysku czy sprzedaży. W artykule podjęto próbę charakterystyki działań marketingowych dwóch firm spożywczych (case study).W pracy skupiono uwagę na działalności promocyjnej i jej znaczeniu w sferze marketingu, na przykładzie przedsiębiorstw Agros Nova oraz Frito-Lay. (abstrakt oryginalny)

Article presents the concept of marketing-mix in manufacturing companies. Under this idea, it is possible to specify at least four basic components: product, promotion, distribution and price. Each element could be taken into account to a greater or lesser degree in business operations, but it is always the essence of marketing. It is understood that in order to achieve a particular purpose companies have to use various combinations of tools and marketing activities to achieve maximum profit or sales. This article attempts to characteristics of the two companies marketing food products (case study). The study focuses attention on promotional activities and its importance in the field of marketing, for example, two companies Agros Nova and Frito-Lay. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Altkorn, Podstawy marketingu. Wydaw. Instytut Marketingu, Kraków, 2003, s. 11.
 2. M. Burk, Essential Guide to marketing planning. Pearson Prentice Hall, Harlow, 2010, s. 24.
 3. B. Dobiegała-Korona, Kompozycja promocji. CIM, Warszawa, 1997, s. 34.
 4. L. Garbarski, Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa, 1996, s. 51-52.
 5. S. Hollensen, Global marketing. A decision - oriented approach. Pearson Prentice Hall, Harlow, 2011, s. 7.
 6. J. Kall, Promocja sprzedaży. Czyli jak sprzedać więcej. Wydawnictwo Business Press Ltd., Warszawa, 1995, s. 12-13.
 7. P. Kotler, Armstrong G., Wong V., Saunders J., Principles of marketing. Fifth European Edition. Pearson Prentice Hall, Harlow, 2008, s. 6-7.
 8. P. Kotler, Keller K.L., Marketing. Rebis, Poznań, 2012, s. 5.
 9. T. Kramer, Podstawy marketingu. PWE, Warszawa, 1996, s. 8.
 10. T. Sztucki, Marketing. Sposób myślenia. System działania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1996, s. 47.
 11. S. Ślusarczyk, Marketing. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1995, s. 21-22.
 12. M. J. Thomas, Podręcznik marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998, s. 9.
 13. A. Wiśniewski, Marketing. Istota techniki. CIM, Warszawa, 1996, s. 29.
 14. B. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 1996, s. 9.
 15. Raport firmy Nielsen dotyczący rynku SNNN I półrocze 2009 r.
 16. Badanie rozpoznawalności marek przekąsek słonych, Millward Brown, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu