BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Jakość usług miarą efektywności w sektorze transport - spedycja - logistyka (TSL)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 263-271, wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Spedycja, Logistyka, Jakość usług transportowych
Transport, Freight forwarding, Logistics, Quality of transport services
Abstrakt
Jakość usług odgrywa istotną rolę jako narzędzie kształtowania efektywności w sektorze transportu-spedycji-logistyki (TSL). Gospodarowanie jakością usług jest podstawową kwestią dla wszystkich przedsiębiorstw sektora TSL, bez względu na ich wielkość czy też strategię działania. Poszukiwanie sposobów zastosowań jakości usług poprzez identyfikację i aplikację nowych cech jakości jest szczególnie ważne w warunkach silnie konkurencyjnego rynku TSL. Ograniczanie jakości usług w sektorze TSL jedynie do poziomu tzw. standardów jakości przynosi również przeciętne efekty ekonomiczne dotyczące efektywności realizowanych usług. Wzrost poziomu konkurencyjności powoduje wzrost rywalizacji również w zakresie jakości usług, dlatego należy się spodziewać, że w najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój znaczenia jakości usług w sektorze TSL. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szreter P. : Top 5000 : najefektywniej zarządzane firmy transportowo - logistyczne. "Eurologistics", 2006, nr 3.
  2. Paprocki W. : Konkurencyjność przewoźników kolejowych CARGO. W : Konkurencyjność podmiotów transportowych - czynniki, warunki i sposoby mierzenia. Badania statutowe pod kierownictwem W.Paprockiego. SGH, Warszawa 2003.
  3. Liberadzki B. : Logistyka jako szansa wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Najlepsze praktyki w logistyce. Materiały konferencyjne. Poznań, czerwiec 2006.
  4. Dołęgowski T., Januszkiewicz W. : Transport a konkurencyjność. "Problemy Ekonomiki Transportu", 1996, z. 1.
  5. Porter M.E. : Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Gliwice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu