BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowodziński Paweł (Politechnika Częstochowska), Tomski Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Obecność przedsiębiorstw handlowych w mediach społecznościowych jako wyzwanie przyszłości
Presence of Trading Companies in Social Media as a Challenge of the Future
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 891-899, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Marketing internetowy, Komunikowanie, Przedsiębiorstwo handlowe, Rynek NewConnect
Social media, e-marketing, Communication, Commercial enterprises, NewConnect market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Facebook
Facebook
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano autorską koncepcję indeksów pozwalających na syntetyczną analizę obecności i popularności przedsiębiorstw w przestrzeni internetowej. Zaproponowano wykorzystanie tychże indeksów do analizy popularności badanych przedsiębiorstw w portalu społecznościowym Facebook oraz branżowym portalu finansowym Bankier.pl. Interpretacja macierzy graficznej odzwierciedlającej istnienie czterech grup przedsiębiorstw pozwala na rozpoznanie współwystępowania popularności w dwóch różnych portalach, ukierunkowanych na dwie różne grupy interesariuszy badanych przedsiębiorstw. W opracowaniu wykorzystano indeksy obecności w przestrzeni internetowej oraz graficzną i statystyczną interpretację wyników.(abstrakt oryginalny)

In the paper there is presented the authors' own concept of the indices allowing for the synthetic analysis of the presence and popularity of enterprises in the Internet space. The authors suggest the use of the above indices for the analysis of the popularity of the enterprises under research in the Facebook social networking service and the specialized financial portal - Bankier.pl. The interpretation of the matrix, reflecting the existence of the four groups of enterprises, allows for recognition of co-existence of the popularity in two different portals directed towards two different groups of stakeholders of the enterprises under research. In the paper there have been used the indices of the presence in the Internet space as well as the graphical and statistical interpretation of the research results(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Thackeray, B.L. Neiger, C.L. Hanson, J.F. McKenzie, Enhancing promotional strategies within social marketing programs: use of Web 2.0 social media, ―Health Promotion Practice‖ 2008, Vol. 9, No. 4, s. 338-343.
 2. G. Hastings, G.A. Haywood, Social marketing and communication in health promotion, ―Health Promotion International‖ 1991, Vol. 6, No. 2, s. 135-145.
 3. R. Thackeray, B.L. Neiger, C.L. Hanson, J.F. McKenzie, jw., s. 338-343.
 4. D. Tapscott, A.Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 64.
 5. D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 95-114. 8 K. Budek (red.), Social media w biznesie, Raport Internet Standard, nr 2/2012, s. 13.
 6. K. Polańska, Biznesowy charakter mediów społecznościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 656, Studia Informatica, nr 28/2011, s. 73.
 7. M. Kozłowski, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 123-124.
 8. U. Świerczyńska-Kaczor, Marketing w czasach kryzysu, Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae‖, rok 13, nr 1/2009, s. 224.
 9. P. Nowodziński, Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania, Częstochowa 2013, s. 56-60
 10. D. Martyniuk, K. Jar, E. Suszek, Biznes społecznościowy - nowa era w komunikacji biznesowej, Raport na podstawie badania ―Polskie firmy na Facebooku - portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw‖, Warszawa 2012.
 11. W.G. Mangold, D.J. Faulds, Social media: The new hybrid element of the promotion mix, ―Business Horizons‖ 2009, No. 52, s. 357-365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu