BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Architektura sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta
E-shop Architecture as Tool Creating Value for Customer
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 881-890, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Sklepy internetowe, Handel elektroniczny, Wartość dla klienta, Platformy internetowe, Sprzedaż internetowa
Internet shopping, e-commerce, Value to customer, Internet platforms, Internet sale
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu było przedstawienie znaczenia architektury sklepu internetowego jako instrumentu tworzącego wartość dla klienta. W pierwszej części tekstu uzasadniono wybór niniejszej problematyki badawczej, zwięźle omówiono problem kreowania wartości w sferze handlu elektronicznego oraz wyjaśniono kluczowe pojęcia tj. wartość dla klienta oraz handel elektroniczny. W części drugiej uwagę skupiono na przedstawieniu podstawowych elementów architektury sklepu internetowego, co stanowiło punkt wyjścia do zaprezentowania wyników badań własnych, które dotyczyły znaczenia owych elementów w procesie tworzenia wartości dla klienta.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this article was to present the importance of the e-shop architecture in creating value for customer. In the first part of the article the research subject has been justified, the problem of creating value has been discussed and key terms i.e. value for customer and e-commerce has been explained. In the second part of the article the main focus was to present all the elements of e-shop architecture which then led to presentation of research results on the subject of the importance of e-shop architecture in value for customer creation process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Y. Tian, C. Stewart, History of E-Commerce, [w:] M.Khosrow-Pour (red.), Encyclopedia of E-commerce, E-government, and Mobile Commerce - M. Khosrow - Pour, Idea Group Reference, London 2006, s. 559-564.
  2. Ciekawego porównania pomiędzy przedsiębiorstwami elektronicznymi a tradycyjnymi dokonuje w swojej publikacji Agnieszka Szewczyk, Patrz: A. Szewczyk (red.), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 37-38.
  3. P. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp z o.o., Warszawa 2005, s. 71-72
  4. M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 76-77.
  5. R.B. Woodruff, Customer Value: The next source for competitive advantage, ―Journal of the Academy of Marketing Science‖ 1997, Volume 25, No. 2, s. 142.
  6. B. Kucharska, Kreowanie wartości dla klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego [w:] B. Dobiegała-Korona i T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 197-198.
  7. B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 350.
  8. W. Kyciak, Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010, s. 117.
  9. A. Grzegorczyk, K. Szlubowski, Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2008, s. 144-153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu