BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucia Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wirtualizacja działalności handlowej przedsiębiorstw
Trade Virtualization of Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 873-880, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Kanały dystrybucji, Elektroniczne kanały dystrybucji
e-commerce, Distribution channels, Electronic distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zjawisko wirtualizacji jest jednym z symboli gospodarki w XXI wieku. Niemiej jednak powszechność stosowania pojęcia wirtualności nie dowodzi, iż jest to pojęcie całkowicie zbadane i opisane na gruncie nauki. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wirtualizacji handlu oraz jej przebiegu w modelach kanałów dystrybucji w przedsiębiorstwach. W części poznawczej opisano istotę i charakterystykę wirtualizacji handlu. W części koncepcyjnej dokonano prezentacji modeli kanałów dystrybucji w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dystrybucji na skutek wirtualizacji handlu(abstrakt oryginalny)

The phenomenon of virtualization is one of the symbols of economies in the twenty-first century. However, the universality of the rituality concept does not prove that this concept is fully explored and described on the scientific basis. The purpose of this paper is to present the concept of trade virtualization and its operationalization in the distribution channel models in enterprises. The cognitive part describes the nature and characteristics of trade virtualization. In the conceptual part, models of distribution channels in enterprises are presented, with particular attention paid to changes in the distribution due to trade virtualization(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, C. M. Olszak (red.), wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 11.
 2. G. Śmigielska, Wirtualizacja a budowanie przewagi konkurencyjnej w handlu, [w:] L.W. Zacher (red.) Wirtualizacja problemy wyzwania skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 285.
 3. G. Mazurek, Wirtualizacja marketingu - konceptualizacja, [w:] L.W. Zacher (red.) Wirtualizacja problemy wyzwania skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 274.
 4. G. Mazurek, Znaczenie wirtualnego marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. Poltex, Warszawa 2012, s. 33.
 5. A. Sankowska, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wyd. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2009
 6. M. Brzozowski, Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010
 7. M. Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010
 8. Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Z. Antczak (red.), Difin, Warszawa 2013.
 9. W.H. Davidow, M.S. Malone, The virtual corporation, Harper Collins, New York,
 10. Marketing w Internecie, A. Małachowski (red.), Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 25.
 11. G. Mazurek, Virtualization of Marketing," Contemporary Management Research" September 2012, Vol. 8, No, 3, s. 197.
 12. T. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,
 13. W. Szpringer, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu - ujęcie instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 25
 14. M. Zembik, Social media as a source of knowledge for consumers and enterprises, KM Conference 2014. The American University in Bulgaria, Bulgaria 2014 (w druku).
 15. Logistyka dystrybucji, K. Rutkowski (red), Difin, Warszawa 2000, s. 16.
 16. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 405. 15 Podstawy marketingu, J. Altkorn (red.), Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 199
 17. A.M. Zarzycka, Wielokanałowe systemy dystrybucji, "Marketing i Rynek‖ 2006, nr 5, s. 15
 18. P. Jantarajaturapath, P. Ussahawanitchkit, E-commerce competencies and success of Thai e-commerce firms: a mediating of multi-channel retailing advantage, "Journal of Academy of Business and Economics" 2009, Vol. 9, No, 3, s. 6.
 19. Handel hybrydowy jest wynikiem zastosowania hybrydowych kanałów dystrybucji, tj. kanałów przystosowanych do potencjału, wartości i wielkości zakupów klientów.
 20. Liu, Duen-Ren; Liou, Chuen-He, Mobile commerce product recommendations based on hybrid multiple channels, "Electronic Commerce Research & Applications" 2011, Vol. 10, Issue 1, s95.
 21. L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały marketingowe, PWE, Warszawa 2002, s. 330.
 22. B. Rosenbloom, Marketing channels: a management view, The Drygen Press 1999, s. 451.
 23. Marketingowe zastosowanie Internetu w Polsce, M. Strzyżewska (red.), IFGN SGH, Warszawa 2002, s. 21.
 24. B. Gates, Biznes szybki j@k myśl, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 92
 25. M.E.Nissan, Beyond electronic disintermediation through multi-agent systems, "Logistics Information Management" 2001, Vol. 14, No, 4, s. 257.
 26. A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001, s. 30.
 27. M. Zembik, Media społecznościowe - możliwości wykorzystania w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki (red.). CBIE, UE Katowice, Katowice 2010, s. 483.
 28. K. Iwińska-Knop, Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 196.
 29. G. Golik-Górecka, Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004, s. 164.
 30. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004, s. 24.
 31. Podstawy marketingu, J. Altkorn (red.), Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 263. .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu