BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyja Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej
The Role of "Green" Investments in Anti-crisis Packages in the United States and the European Union
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 66-80, rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Inwestycje ekologiczne, Determinanty przemian strukturalnych, Innowacje, Konkurencyjność, Zmiany klimatyczne
Ecological investments, Determinants of structural changes, Innovations, Competitiveness, Climate change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecny kryzys finansowo-gospodarczy wymusił podjęcie przez państwa działań zapobiegających rozszerzaniu się negatywnych następstw załamania globalnego popytu. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej przyjęto plany antykryzysowe, których głównym celem jest stworzenie warunków, które umożliwią powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Podobnie jak w przypadku Wielkiego Kryzysu lat 1929-1933, także i dziś w inwestycjach publicznych upatruje się instrumentu pobudzenia gospodarki, mając na uwadze założenia teorii mnożnika Keynesa, zgodnie z którą inwestycje poczynione przez państwo pobudzą sektor prywatny do podobnych działań. Istotnym novum, w inicjatywach podjętych współcześnie, jest rozwijanie "zielonych" inwestycji. Podkreślenie ich roli wynika z ich ścisłego powiązania z rezultatami badań, rozwiązań naukowych, zastosowania wysokiej technologii. Czynniki te są decydujące ze względu na dążenie do coraz większej efektywności procesów produkcyjnych, uzyskiwanej między innymi poprzez ich większą energooszczędność, na płaszczyźnie kształtowania konkurencji poszczególnych gospodarek. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych podkreśla się konieczność uniezależnienia od zagranicznych dostaw ropy naftowej poprzez zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii. Z kolei w Unii Europejskiej kładzie się nacisk na usprawnienie energetycznej linii przesyłowej poprzez jej rozbudowę i uszczelnienie. Po obu stronach Atlantyku podkreśla się ponadto konieczność współpracy w zakresie ograniczenia wykorzystania tradycyjnych nośników energii i emisji dwutlenku węgla ze względu na konieczność przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.(fragment tekstu)

The main issue of this article undertakes the role of "green" investments in anti-crisis packages in the United States and the European Union. Public involvement in introducing of energy effi ciency technology in manufacture, building's weatherization, increasing of renewable resources will encourage in these areas private sector. The role of "green" investment results from (using in their development) modern technology, innovation, and their meaning in fi ght with climate changes. However, more important will be the possibility to hold current jobs and create the new ones, and make more competitive economy through development of these kinds of investments. The last element is particularly important because of "green" race(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 177.
 2. Podstawy makroekonomii, red. Z. Dach, B. Szopa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 20
 3. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 52-55.
 4. J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007, s. 300-301.
 5. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008, s. 172.
 6. J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 105.
 7. W. Smoczyński, Nouriel Roubini-Prorok, "Polityka" 2009 nr 1(wydanie specjalne), s. 53.
 8. J. Żakowski, Zawał. Zrozumieć kryzys, Biblioteka Polityki, Warszawa 2009, s. 17
 9. R. Pollin, How to end the recession, "The Nation" 2008, 24 November, p. 14
 10. J. Ball, Does Green Energy Add 5 Million Jobs? Potent Pitch, but Numbers Are Squishy, "The Wall Street Journal" 2008, 7 November.
 11. R. Pollin, Infrastructure Investments and the Obama Recovery Plan, "New Labor Forum" 2009 No. 18(2), p. 98
 12. J. Stiglitz, N. Stern, Obama's Chance to lead the green recovery, "Financial Times" 2009,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu