BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duszczyk Maciej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wokół zatrudnienia cudzoziemców z państw trzecich w Polsce
On Employment of Thrid-Country Nationals in Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 2, s. 16-20, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie cudzoziemców, Imigracja, Rynek pracy, Efektywność
Employment of foreigners, Immigration, Labour market, Effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska w latach 2007-2008 dokonała znaczącej liberalizacji prowadzonej polityki imigracyjnej. Miało to spowodować wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, tak aby uzupełniali oni niedobry na rynku pracy. Artykuł analizuje zmiany skali zatrudnienia cudzoziemców, jakie miały miejsce w latach 2008-2012. Wykorzystane do tego zostały dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie dokonano oceny wprowadzonych zmian oraz ich efektywności. W artykule znajdują się także rekomendacje, których zastosowanie spowodowałoby zwiększenie efektywności polskiej polityki imigracyjnej.(abstrakt oryginalny)

From 2007 to 2008 Poland largely liberalised its immigration policy. This process aimed to increase the employment of foreigners in Poland with a view to supplementing the labour market shortages. The article analyses the changes in the scale of foreigners' employment that took place from 2008 to 2012, using data sourced from the Ministry of Labour and Social Policy and Social Insurance Institution. On this basis, the introduced changes and their effectiveness was assessed. Moreover the article contains recommendations which, if carried into effect, might result in increased effectiveness of Polish migration policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Duszczyk M., Szylko-Skoczny M. (2011), Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, пр.: osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących, raport z badań realizowanych przez IPS UW na zlecenie CRZL w latach 2008-2009, nieopublikowany, Warszawa.
  3. Duszczyk M. (2012), Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Wydawnictwo Aspra-JR, Warszawa.
  4. GUS (2012), Rocznik Demograficzny 2012, Warszawa.
  5. Klaus W., red. (2011), Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
  6. Massey D.S. (1999), International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the State, "Population and Development Review", t. 25, nr 2.
  7. MPiPS (kolejne lata), Zezwolenia na pracę wydane w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, Warszawa.
  8. MPiPS (kolejne lata), Oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, Warszawa.
  9. Zolberg A.R. (2006), A Nation by Design. Immigration Policy in the Fashioning of America, Russell Sage Foundation, New York.
  10. ZUS (odpowiednie lata), Liczba ubezpieczonych, którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych podali obywatelstwo inne niż polskie - stan na 31.12.2011 i 31.12.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu