BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Stanisława (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Imperatyw rozwoju zawodowego pracowników
Vocational Development of Workers
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 3, s. 7-11, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zawodowy pracownika, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przywództwo
Professional development of employees, Human Resources Management (HRM), Leadership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na przesłanki wzmożonego zainteresowania rozwojem zawodowym zarówno samych pracowników, jak i organizacji ich zatrudniających. Wykazuje też, iż imperatyw rozwoju zawodowego pracowników stanowi wyzwanie zarówno dla nich samych, jak i samej organizacji, w której są zatrudnieni. Ponadto charakteryzuje zmiany związane z rozwojem organizacji, z pracą i pracownikiem, które wywierają istotny wpływ na rozwój zawodowy (kompetencyjny) zasobów ludzkich tych organizacji. Artykuł charakteryzuje formy rozwoju zawodowego: rozwój oparty na samokształceniu, rozwój wewnętrzny oraz zewnętrzny. Wskazuje też na istotną rolę przywództwa personalnego w rozwoju zawodowym pracowników.(abstrakt oryginalny)

This article discusses the background behind the increased interest in vocational development of workers. It presents the arguments showed that norm of vocational development workers is challenge for workers and their organization. Moreever it presents changes connection with development organization, with job and worker, with influences on vocational (competency) development of the human resources of these organization. This article discusses the forms vocational development - support on self-education development, inside and outside development. Indicates a important role of the vocational development workers has personal leader in organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. (2004), Rola zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
  2. Borkowska S., red. (2005), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
  3. Borkowska S., red. (2011), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa.
  4. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
  5. Król H. (2000), Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWN, Warszawa.
  6. Król H. (2006), Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
  7. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
  8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu