BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeruszka Urszula (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Kształcenie w miejscu pracy : orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się
Education in the Place of Employment : Orientation Put on the Development and the Learning
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 3, s. 12-17, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zawodowy pracownika, Kształcenie zawodowe, Praca, Organizacje uczące się
Professional development of employees, Vocational training, Labour, Learning organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje określenia pracy (dotąd obecne i nowe) oraz kształcenia w miejscu pracy. Przy tym wskazano na różnorodne formy kształcenia w miejscu pracy: formalne, pozaformalne i nieformalne. Tekst koncentruje się na ukazaniu specyfiki kształcenia w miejscu pracy oraz roli uczenia się w miejscu pracy w rozwoju zawodowym człowieka, utożsamianym często z rozwojem kapitału ludzkiego. Artykuł ukazuje czynniki determinujące orientację nastawioną na rozwój i uczenie się osób pracujących. Opisuje także walory kształcenia w miejscu pracy.(abstrakt oryginalny)

The article introduces the definitions of job (existing and new) and of educate in the place of employment. In the article indentifies various forms educate in the place of employment: formal learning, non-formal learning and informal learning. The article focuses on presenting the specific features educate in the place of employment and a potential role of educate in the place of employment in of vocational development of man, identification with of development human capital. The article presents factors determined orientation put on the development and the learning. This paper attempts to analyse the values of educate in the place of employment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron-Puda M. (2008), Zapotrzebowanie na pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4 (62-63).
 2. Bartkowiak G. (1998), Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Borkowska S. red. (2004), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 4. Budajczak M. (2009), Prolegomena do etyki pracy i jej pedagogicznych ekstensji, w: Piorunek M. (red.), Człowiek w kontekście pracy Teoria - Empiria - Praktyka, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.
 5. Chmiel N., red. (2003), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Drucker PF. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 7. http://www.ksztalcenie-zawodowe.com/uwarunkowania-miedzynarodowe-kszlalcenia (dostęp 16.10.2013).
 8. Jeruszka U. (2006), Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, IPiSS, Warszawa.
 9. Kabaj M. (2000), Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego, w: U. Jeruszka (red.), Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, IPiSS, Warszawa.
 10. Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 11. Król H. (2000), Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3.
 12. Kryńska E., red. (2007), Kapital ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, IPiSS, Warszawa.
 13. Nowacki T.W., Jeruszka U. (2004), Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo WSP TWR Warszawa.
 14. Obuchowski К. (1993), Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa.
 15. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Pocztowski A. (2004), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, w: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 17. Ratajczak Z. (1993), Człowiek w procesie przemian gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 18. Sajkiewicz A. (2002), Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa.
 19. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina, Wyd. ABC, Warszawa.
 20. Słownik współczesnego języka polskiego (1998), t. 2, Reader's Digest Przegląd, Warszawa.
 21. Tomaszewski T. (1978), Praca zawodowa jako centralne pojęcie kształcenia zawodowego, w: S. Kaczor, Z. Wiatrowski (red.), Kształcenie zawodowe w służbie gospodarki i kultury narodowej, WSiR Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu