BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oręziak Leokadia (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pierwszy pakiet pomocowy dla Grecji - założenia i efekty
The First Tranche of Aid to Greece - Assumptions and Effects
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 2 (37), s. 17-43, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc finansowa, Wsparcie finansowe, Finanse publiczne, Kryzys zadłużeniowy
Financial aid, Financial support, Public finance, Indebtedness crisis
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Grecja jest jednym z kilku krajów strefy euro, które zostały poważnie dotknięte kryzysem zadłużenia publicznego od 2009 roku. Bez pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego Grecja nie byłaby w stanie wywiązywać się ze swych zobowiązań wobec wierzycieli. Warunkiem udzielenia tej pomocy było podjęcie przez Grecję realizacji makroekonomicznego programu dostosowawczego mającego na celu ustabilizowanie finansów publicznych i odzyskanie przez ten kraj możliwości samodzielnego pozyskiwania środków na rynkach finansowych. Praktyka pokazała, że w wyniku wprowadzania w życie tego programu sytuacja Grecji nie tylko nie uległa poprawie, ale znacznie pogorszyła się. Okazało się, że konieczna jest restrukturyzacja greckiego długu publicznego mogąca oznaczać znaczące straty dla inwestorów. Możliwe skutki takiej restrukturyzacji dla samej Grecji, a także dla strefy euro oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, trudne są do przewidzenia. Pierwszy program pomocy finansowej dla Grecji okazał się nieskuteczny w rozwiązywaniu problemu zadłużenia publicznego. (abstrakt oryginalny)

Greece is one of the Eurozone countries that have been severely stricken with public debt crisis since 2009. Without the financial help from the European Union and the International Monetary Fund, Greece would not be able to repay its debts to the creditors. The condition for providing aid to this country was that Greece commits itself to a macroeconomic program aimed at stabilizing public finance and regaining the capability of raising funding resources on the financial markets on its own. The practice shows that as a result of the implementation of the program the situation of Greece has not improved at all but worsened. It turned out that it is necessary to restructure the Greek public debt and this may lead to considerable losses for the investors. The possible results of such restructuring for Greece as well as the Eurozone and other European Union countries, including Poland, are very difficult to predict. The first tranche of the bailout program for Greece proved to be ineffective in solving the problem of its public debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkins R., Achieving an orderly debt "restructuring" is a "fairytale". Interview with Lorenzo Bini Smaghi, Member of the Executive Board of the European Central Bank, "Financial Times" May 30, 2011.
 2. Council Decision of 10 May 2010 addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit, OJ L 145 z 11.6.2010.
 3. EU explores loan to Greece, "European Voice" z 21.01.2010.
 4. European Economic Forecast, Spring 2011, "European Economy" 1/2011, European Commission.
 5. Feldstein M., After the Greek Default, 26 May 2011, http://www.project-syndi-cate.org/commentary/feldstein36/English (22.2.2012).
 6. Greece's bail-out. Rescue fatigue, "The Economist" February 25th, 2012.
 7. Greece's reforms. One down, 69 to go, "The Economist" z 7 sierpnia 2010.
 8. Greece - Memorandum of Economic and Financial Policies, May 3, 2010, http://www.slideshare.net/arestos/memorandum-of-economic-and-finan- cial-policies (2.03.2012).
 9. No round for Greece, 12 August 2010, "Lidove Nowviny", http://www.presseu-rop.eu/en/content/news-brief/314281-no-round-greece (1.03.2012).
 10. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 11. Statement by the European Commission, the ECB and the IMF on the Fourth Review Mission to Greece, 3 June 2011, European Central Bank, http:// www.ecb.int/press/pr/date/2011/html/pr110603_1.en.html (29.2.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu