BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Lidia (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Parysek Jerzy J. (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Regional Differences in the Age Structure of Poland's Population in the Years 1999-2010: a Multivariate Approach
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2013, No. 19, s. 61-72, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Zróżnicowanie regionalne, Ludność
Demography, Regional diversity, Population
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
One of the characteristic features of the modern world is the dynamics of demographic changes. Depending on their nature and intensity, they can be a driving force behind socio-economic development or doom it to stagnation or regression. There is no doubt, however, that a declining demographic potential, especially unfavourable changes in the age structure of the population (an ageing society), may contribute to economic difficulties in the given area, often leading to social problems. The aim of the research the results of which are presented in this article was to analyse regional differences in the age structure of Poland's population in two time intervals, viz. the years 1999 and 2010, using multivariate techniques, and more specifically, principal components analysis and cluster analysis. They both make it possible to accommodate many features of the population age structure simultaneously, thus better illustrating the two situations (the years 1999 and 2010) and changes that took place in between, than univariate approaches. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gawryszewski, A., 2005: Ludność Polski w XX wieku (Poland's population in the 20th century - in Polish). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.
 2. Giddens, A., 2006: Socjologia (Sociology - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Gontarek, A. and Kamińska, M., 2006: Struktura ludności województwa zachodniopomorskiego według płci i wieku w latach 1999 i 2004. Zrożnicowanie regionalne (Age/sex structure of the Zachodniopomorskie voivodship population in 1999 and 2004. Regional differences - in Polish). In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (450), Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki (17), pp. 191-212.
 4. Inglot-Brzęk, E., 2010: Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej (Socio-economic processes of modernization of households in Poland during the transformation period - in Polish). In: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 17, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunkow Międzynarodowych, pp. 265-277.
 5. Jurek, J., 2004: Redystrybucja ludności w miastach regionu zachodniopomorskiego (Redistribution of the population in the towns of the West Pomeranian region - in Polish). In: Słodczyk, J. and Rajchel, D. editors, Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opole, pp. 121-136.
 6. Nass, P., 2000: Residentioal location and transport in Frederikshavn. Paper for the conference Traffic Days 2000 at Aalborg University.
 7. Parysek, J.J., 1982: Modele klasyfikacji w geografii (Classification models in geography - in Polish), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Geografia 31, pp. 31-51.
 8. Parysek, J.J., 2000: Państwo a społeczeństwo (The state and society - in Polish). In: Kaczmarek, A. editor, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Vol. Polska, Poznań: Kurpisz, pp. 59-152.
 9. Parysek, J.J. and Mierzejewska, L., 2009a: Incomes and spending of the Polish population in 2006: Regional differences in the structure of consumption in a multivariate approach. In: Tavidze, A. editor, Progress in Economics Research, Vol. 18, Nova Publishers, pp. 91-116.
 10. Parysek, J.J. and Mierzejewska, L., 2009b: Zmiany społeczno- ekonomicznej struktury przestrzennej Polski w układzie regionalnym (w latach 1999-2006) (Changes in the socio-economic spatial structure of Poland in a regional approach, 1999-2006 - in Polish). In: Czasopismo Geograficzne 80 (1-2), pp. 3-27.
 11. Parysek, J.J. and Mierzejewska, L., 2010a: Income and expenditure of the Polish population in 2006 (an analysis of the regional diversification). In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 13, pp. 89-102. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-010-0007-0
 12. Parysek, J.J. and Mierzejewska, L., 2010b: Regionalne zrożnicowanie dochodow i wydatkow oraz struktury spożycia ludności Polski w latach 1999-2006 (Regional differences in the income, spending and consumption structure of Poland's population in the years 1999-2006 - in Polish). In: Biuletyn IGSEiGP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (11).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu