BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda-Janoszka Marta (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Matching Imitative Activity of High-Tech Firms with Entrepreneurial Orientation
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 1, s. 52-67, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Technology Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Orientacja przedsiębiorcza
High-tech, Entrepreneurial orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielu badaczy potwierdza, że ze względu na wysoki poziom innowacyjności sektory wysokich technologii są wyjątkowo adekwatnym obiektem badawczym w zakresie studiowania działań przedsiębiorczych. Niemniej jednak dynamika i niestabilność otoczenia w tych sektorach sprawia, że innowacja to nie zawsze najlepsza strategia wejścia na rynek. W rzeczywistości praktyka gospodarcza wskazuje na szerokie wykorzystanie strategii imitacji przez przedsiębiorców sektorów technologicznych. Tymczasem literatura poświęcona przedsiębiorczości skupiona jest niemal wyłącznie na oryginalnych innowatorach i radykalnych innowacjach marginalizując znaczenie imitacji w procesie rozwoju na poziomie gospodarki, sektora jak i indywidualnych przedsiębiorstw. Istnieje zatem wyraźny niedobór badań nad wykorzystaniem imitacji w działaniach przedsiębiorczych. Dlatego niniejszy artykuł przedstawia dyskusję na temat możliwości przypisania przedsiębiorczej orientacji imitatorom funkcjonujących w sektorach wysokich technologii. (abstrakt oryginalny)

As pointed by numerous scholars high technology sectors are very apt for studying entrepreneurial activities due to their high levels ofinnovativeness. However, taking into account the highly dynamic and substantially hostile environment in those sectors, innovation may often not be the best strategic choice for market entry. In fact, the business practice confirms the extensive utilization of imitation strategy by technology entrepreneurs Meanwhile, the literature on entrepreneurship focuses almost exclusively on original innovators, underestimating the importance of imitation in the growth process and indicating shortage of research on imitative activities of entrepreneurs. Therefore this article presents discussion on the applicability of entrepreneurial orientation to imitators from the high-tech industries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah, A. (2009). Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage, New York: Routledge.
 2. Bednarczyk M. (red.). (2010). Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka, Warszawa,Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.
 3. Cefis E., Marsili O. (2011). Born to flip. Exit decisions of entrepreneurial firms in high-tech and low-tech industries. Journal of Evolutionary Economics, 21(3), 473-498.
 4. Covin J.G., Slevin D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior.Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-25.
 5. Droege, S.B., Dong L.C. (2008). Strategic entrepreneurship: imitation versus substitution. Journal of Small Business Strategy, 19(1), 51-62.
 6. Fagerberg, J. (2005). Innovation: A Guide to the Literature. In: J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (eds.). The Oxford Handbook of Innovation. New York: The Oxford University Press.
 7. Fischer, T. (2011). Managing Value Capture: Empirical Analyses of Managerial Challenges in Capturing Value. Heidelberg: Gabler Verlag - Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
 8. Grandstrand, O. (1980). Towards a theory of the technology-based firm. Research Policy, 27(5), 465-489.
 9. Henkel, J., Baldwin, C.Y. (2009). Modularity for Value Appropriation - Drawing the Boundaries of Intellectual Property. Harvard Business School Working Paper 09- 097.
 10. 'High technology' and 'knowledge based services' aggregates based on NACE Rev.2, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf.
 11. Khandwalla, P.N. (1977). Some top management styles, their context and performance. Organization & Administrative Sciences, 7(4), 21-51.
 12. Kreiser, P.M., Marino, L.D., Weaver, K.M. (2002). Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial Orientation Scale: a Multi-Country Analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 71-94.
 13. Lee,R.P., Zhou, K.Z. (2012). Is Product Imitation Good for Firm Performance? An Examination of Product Imitation Types and Contingency Factors. Journal of International Marketing, 20(3), 1-16.
 14. Lindelof, P., Lofsten, H. (2006). Environmental hostility and firm behavior - an empirical examination of new technology-based firms on science parks. Journal of Small Business Management, 44 (3), 386-406.
 15. Lumpkin, G. T., Dess, G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
 16. Luo, Y., Sun J., Wang, S.L. (2011). Emerging Economy Copycats: Capability, Environment, and Strategy. Academy of Management Perspectives, 25(2), 37-56.
 17. Mansfield, E. (1985). How rapidly does new industrial technology leak out? The Journal of Industrial Economics, 34(2), 217-223.
 18. Miller, D. (1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms. Management Science, 29 (7), 770-791.
 19. Miller, D., Friesen, P.H. (1983). Strategy-making and environment: The third link. Strategic Management Journal, 4, 221-235.
 20. Najda-Janoszka, M. (2011). Zatrzymywanie wartości w sieciach kooperacyjnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (169), 48 - 62.
 21. Palich, L.E., Bagby, D.R. (1995). Using Cognitive Theory to explain Entrepreneurial Risk- taking: Challenging the conventional wisdom. Journal of Business Venturing, 10(6), 425-438.
 22. Park, J.S. (2005). Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial hitech start-ups: a new perspective and supporting case study. Technovation, 25, 739752.
 23. Schewe, G. (1996). Imitation as a strategic option for external acquisition of technology. Journal of Engineering and Technology Management, 13(1), 55-82.
 24. Schmitz, J.A. (1989). Imitation, Entrepreneurship, and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 97(3), 721- 739.
 25. Schnaars, S.P. (1994). Managing imitation strategies, New York: The Free Press.
 26. Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organizational Science, 11(4), 448-469.
 27. Shenkar, O. (2010). Copycats, Boston: Harvard Business Press.
 28. Simon, M., Houghton, S.M., Aquino, K. (2000). Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How individuals decide to start companies. Journal of Business Venturing, 15(2), 113-134.
 29. Sorensen, J.B., Stuart, T.E. (2000). Aging, obsolescence, and organizational innovation. Administrative Science Quarterly, 45(1), 81-112.
 30. Teece, D.J. (2002). Managing Intellectual Capital, New York: Oxford University Press.
 31. Zahra, S.A. (1993). New product innovation in established companies: Associations with industry and strategy variables. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(2), 47-69.
 32. Zahra, S.A., Neubaum, D.O. (1998). Environmental adversity and the entrepreneurial activities of new ventures. Journal of Developmental Entrepreneurship, 3(2), 123-140.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu