BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zarządzanie projektami doskonalenia systemów ERP
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 1, 2009, s. 149 - 158, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Systemy ERP, Planowanie systemów informacyjnych
Project management, ERP system, Information Systems Planning
Abstrakt
Globalizacja i turbulentne otoczenie powodują konieczność ciągłego doskonalenia systemów wspomagania organizacji zgodnego ze strategią jej rozwoju. Proces doskonalenia jest realizowany w ramach projektów informatycznych, które mogą dotyczyć wdrożenia, modernizacji, rozwoju i integracji systemów wspomagania organizacji. W przypadku dużych i średnich przedsiębiorstw, zmiany najczęściej dotyczą systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning - ERP). Celem opracowania jest prezentacja uwarunkowań zarządzania projektami doskonalenia systemów ERP. W opracowaniu ukazano również znaczenie projektów w kontekście rozwoju organizacji oraz specyfikę projektów doskonalenia systemów ERP. Pominięto krótką charakterystykę systemów ERP oraz etapu doskonalenia na tle cyklu życia systemu ERP zawartą w innym opracowaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Axson D.A.J.: Best Practice in Planning and Performance Management. From Data to Decisions. John Wiley&Sons, New York 2007.
 2. Bielewicz A.: Nowe wyzwania dla systemów. W: Zarządzanie projektami: szanse i zagrożenia. Raport Specjalny Zarządzanie Projektami. "Computerworld" 2007, styczeń.
 3. Bogdanienko J.: W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian. "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 4. Carroll B.L.: Lean Performance ERP Project Management. Auerbuch, New York 2008.
 5. De Sutter J.: Potęga technologii informatycznych. Poradnik sztuki przetrwania nie tylko dla CIO. Vizja Press & IT, Warszawa 2007.
 6. Dudycz H., Dyczkowski M.: Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań. AE, Wroclaw 2006.
 7. Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi. PWN, Warszawa 2006.
 8. Harwood S.: ERP - The Implementation Lifcycle. Butterworth -Heinemann, Oxford 2003.
 9. Karwatka T.: Zatrzymać wiedzę w organizacji. Narzędzia Enterprise 2.0. "Personel Plus" 2009, nr 3.
 10. Langenwalter G.A.: Enterprise Resources Planning and Beyond. Integrating Your Entire Organization. St. Lucie Press, Boca Raton 2000.
 11. Lenart A.: SAP NetWeaver jako platforma doskonalenia systemu ERP. W: Systemy wspomagania organizacji SWO 2008. Informatyka ekonomiczna jako dziedzina dydakty. Red. M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2008.
 12. Musaji Y.F.: Integrated Auditing for ERP Systems. John Wiley & Sons, New York 2002.
 13. Olson D.L.: Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems. McGraw Hill, Boston 2004.
 14. Orzechowski R.: Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT. SGH, Warszawa 2008.
 15. Pankowska M.: Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych. AE, Katowice 2007.
 16. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2006.
 17. Ross J.W., Weill P., Robertson D.C.: Enterprise Architecture as Strategy. Creating a Foundation for Business Exection. Harvard Business School Press, Boston 2006.
 18. Stabryla A.: Zarządzanie rozwojem firmy. Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 19. Stabryla A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. PWN, Warszawa 2006.
 20. Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Placet, Warszawa 2004.
 21. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania. Red. A. Nowicki. UE, Wrocław 2008.
 22. Vaman J.N.: ERP in Practice: ERP Strategies for Steering Organizational Competence and Competitive Advantage. Tata Mc-Graw Hill, New Delhi 2007.
 23. Waszczuk P.: Czym jest dziś ERP? Raport Specjalny Computerworld Systemy ERP/BI, grudzień 2008.
 24. Waszczuk P.: Systemy na trudne czasy. Raport Specjalny Computerworld Systemy ERP/BI, grudzień 2008.
 25. Waćkowski K., Chmielewski J.M.: Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi dla menedżerów. Helion, Gliwice 2007.
 26. Weill P., Ross JW.: IT Governance. How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 27. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków. Helion, Gliwice 2005.
 28. Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2005.
 29. Żuber R.: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu