BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyk Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Outsourcing usług informatycznych
Outsourcing of IT Services
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 45-54, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Outsourcing informatyczny, Usługi, Technologie teleinformatyczne, Outsourcing, Wdrożenie systemów informatycznych
Information technology outsourcing (ITO), Services, Information and communication technologies, Outsourcing, Implementation of information systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie idei outsourcingu usług informatycznych. Najpierw przedstawiono ogólną koncepcję outsourcingu. Podano ogólne zalety i wady idei. Następnie zaprezentowano rynek outsourcingu informatycznego wraz z krótkim rysem historycznym. Kolejnym krokiem był ogólny opis wdrożeń outsourcingu informatycznego wraz ze wskazanie przykładowej metodyki. W końcowej części artykułu podano przykład wdrożenia outsourcingu informatycznego zawierającego aspekty kosztowe przemawiające za wdrożeniem.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to show the idea of outsourcing of information technology services. At the beginning the general conception of outsourcing is explained and both advantages and disadvantages are presented. Moreover, the information technology outsourcing market and its historical outline are shown. In the next part not only the general description of information outsourcing's implementations is given but also the example methodology is mentioned. The last part of the article is devoted to the example of information implementation containing costs aspects whereby the implementation is supported.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auksztol J., 2008, Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Chomiak-Orsa I., 2010, Rozwój rynku usług informatycznych a współczesne rozwiązania organizacyjne, [w:] Nowicki A., Chomiak-Orsa I. (red.), Informatyka Ekonomiczna 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Dudka A., 2011, Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Dyk M., 2013, Wdrażanie systemów informatycznych rachunkowości zarządczej przy użyciu metodyki AADII, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Jaruzelski T., 2009, Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa.
 6. Kłos M., 2009, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa.
 7. Kolawa A., 2010, Skokowy wzrost wydajności, CeDeWu, Warszawa.
 8. Lech P., 2007, Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, WUG, Sopot.
 9. Leszczyński Z., 2013, IT: Informatyczny system rachunkowości zarządczej wdrożony w przedsiębiorstwie produkcyjnym, www.columb-controlling.com/studium-przypadku/it-informatyczny-systemrachunkowosci- zarzadczej-wdrozony-w-przedsiebiorstwie-przemyslowym-95.html (31.01.2013).
 10. Orzechowski R., 2008, Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Szajt M., 2006, Wykorzystanie technologii informacyjnych w działalności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, [w:] Kiełtyka L. (red.), Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, Dom Organizatora, Toruń.
 12. Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 13. www.microsoft.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu