BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żeligowski Henryk (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Gazeta i e-gazeta. Zarys rozwoju e-prasy
Newspaper and Online Newspaper. The Development of E-Press
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2013, vol. 14, nr 2, s. 23-33, przypisy
Słowa kluczowe
Prasa, Rynek prasy, Web 2.0, Serwisy społecznościowe
Press, Press market, Web 2.0, Social networking
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera zarys rozwoju prasy cyfrowej, określonej terminem e-prasa. Systematykę chronologiczną kształtowania i upowszechniania się e-prasy uzupełnia wybrana analiza porównawcza, terminologiczna i definicyjna, a także podstawowe dane statystyczne. Historia szeroko rozumianej e-prasy datuje się od lat 60. XX wieku do czasów obecnych. W tym czasie, wraz z rozwojem technologicznym mediów, prasa funkcjonowała w różnych systemach cyfrowej komunikacji sieciowej, z których wybrano i omówiono w artykule najstarsze serwisy wideotekstowe, np. Videotex, Minitel, Krantel, Viewtron i Keyfax, następnie pierwsze e-gazety, m.in. "The Columbus Dispatch" i "Palo Alto Weekly", a także współczesne systemy publikowania za pośrednictwem telefonii komórkowej i na tabletach. Problematykę historyczną e-prasy uzupełniają zagadnienia jej nowego modelu biznesowego i technologicznego w produkcji bimedialnej, komunikacji web 2.0 i serwisów społecznościowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the development of digital press called e-press. The chronological systematics of shaping and dissemination of e-press is enriched by the chosen comparative, terminological and definitional analysis as well as basic statistical data. The history of broadly understood e-press is dated from the 60s of the XXth century to contemporary times. In this period with the technological development of media the press functioned in different systems of digital web communication. The article presents the oldest videotext services, for instance, Videotex, Minitel, Krantel, Viewtron i Keyfax, describes first online newspapers, among others 'The Columbus Dispatch' and 'Palo Alto Weekly' as well as analyses contemporary systems of publishing with the use of mobile phones and tablets. The historical perspective is broadened by the issues of its new business and technological model in bimedia production, web 2.0 communication and networking websites. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.J. Boczkowski, Digitizing the News. Innovation in Online Newspapers, Cambridge 2005, s. 3-16.
 2. P.J. Boczkowski, The Mutual Shaping of Technology and Society in Videotex Nwspapers. Beyond the Diffusion and Social Shaping Perspectives, www.cmapspublic2.ihmc.us/rid%3D1155905585812_11523207 _3672/boczkowski_2004a.pdf
 3. D. Carlson, The online timeline, A capsule history of online news and information systems, www.iml.jou.ufl.edu/carlson/1970s.shtml
 4. "Gazeta Wyborcza" wprowadziła wydanie na iPada, www.press.pl
 5. L. Gorman, D.McLean, Media i społeczeństwo, Kraków 2010, s. 219.
 6. K.L. Herndon, The Decline of the Daily Newspaper. How an American Institution Lost the Online Revolution, New York 2012, s. 124-144.
 7. P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010.
 8. X. Li, Introduction, [in:] Internet newspapers. The making of a mainstream medium, New Jersey 2006, s. 1-9.
 9. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 10. M.Miller, Internet nauczył wydawców sztuki przetrwania, www.prasa.info/artykul/url,397/
 11. Papierowa prasa zniknie do 2040 roku. A wraz z nią tradycyjni dziennikarze, www.biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/ 552871.html
 12. B. Paulus, Okno na świat, www.reporterzy.info/69,okno_na_swiat.html
 13. B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011, s. 53.
 14. "Puls Biznesu+" - gazeta codzienna na tablety, www.press.pl
 15. Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (tekst jednolity obowiązujący d 1 stycznia 2005 r.), www.zkdp.pl/download/archiwum/I_2005/regulamin_kndp.pdf
 16. A. Schmitz Weiss, Online journalism. Three new research paradigms for exploration, http://cim.anadolu. edu.tr/pdf/2007/Keynote_AMY.pdf
 17. H. Schofield, Minitel. The rise and fall of the France-wide web, www.bbc.co.uk/news/magazine-18610692
 18. K. Urbanowicz, Jak tradycyjne media mogą wykorzystać nowe technologie, by przyciągnąć nowych czytelników, www.mediacafepl.blogspot.com/2006_02 _01_archive.html
 19. K. Wiekiera, Tablety przyszłością prasy?, www.biznes-firma.pl/Tablety_przyszloscia_prasy_,17240.html
 20. The Videotex Debacle, www.ajr.org/article.asp?id=3626
 21. www.accessabc.com/products/freereports.htm
 22. www.biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/491207/wydawcy_prasy_stawiaja_na_tablety.html
 23. www.edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=archive&c=1&q=innowacje&sub=result&b=1&o=1&page=48
 24. www.fas.org/sgp/crs/misc/R40700.pdf
 25. www.fdt.library.utoronto.ca/index.fdt/article/view/4902/1758
 26. www.pewinternet.org
 27. www.press.pl/newsy/internet/pokaz/39588,Media-spolecznosciowe-sa-cytowane-czesciej-niz-telewizja
 28. www.serwisy.gazeta.pl/onas/1,79201,5455081,Gazeta_Wyborcza _od_15_lat_w_sieci.html
 29. www.wan-ifra.org
 30. www.wan-ifra.org/microsites/ world-press-trends
 31. www.wan-ifra.org/press-releases/2011/10/12/world-press-trends-newspapers-still-reach-more-than-internet
 32. www.webstyle.pl/netopedia/firmy_organizacje/aol_america_online; http://www.aol.com/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu