BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Sławomir (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Tytuł
Działalność wydawnicza Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na przykładzie wydawnictw ciągłych - analiza materiału z okresu 1970-2011
Publishing Activity of Academy of Fine Arts in Cracow based on Serial Publications - Analysis of the Material from the Period of 1970-2011
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2013, vol. 14, nr 2, s. 35-42, przypisy
Słowa kluczowe
Piśmiennictwo naukowe, Czasopiśmiennictwo, Szkolnictwo wyższe
Scientific literature, Periodicals, Higher education
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Abstrakt
Wydawnictwo uczelniane powinno być podstawowym źródłem bieżącej literatury fachowej i forum wymiany poglądów dla środowiska dydaktycznego. Można się spodziewać, że specyfika kształcenia na uczelni artystycznej wiąże się również z pewnymi odrębnościami dotyczącymi wydawanych przez nią periodyków. Celem niniejszej pracy jest systematyczny przegląd wydawnictw ciągłych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ukazujących się w latach 1970-2011, z uwzględnieniem aktywności wydawniczej poszczególnych wydziałów. Analiza okoliczności pojawiania się kolejnych tytułów, zmian w zasięgu i częstotliwości, a przede wszystkim przegląd zawartości merytorycznej czasopism, pozwolą ocenić aktywność wydawniczą krakowskiej ASP. (abstrakt oryginalny)

Univeristy publications should be the primary source of the current literature and a forum for exchanging opinions within the academic environment. It can be expected that the specific nature of education at an art schools also associated with certain differences related to the periodicals published by it. This work is aimed at presenting a systematic review of serial publications of Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow published between 1970-2011, including the publishing activities of the individual faculties. Analysis of the circumstances of the publishing of subsequent titles, changes in their coverage and frequency, and especially an overview of the substantive content of the periodicals will make it possible to evaluate the publishing activity of the Cracow Academy of Fine Arts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. "2+3D, Grafika plus Produkt", red. naczelna C. Frejlich, Kraków 2001, nr 1, s. 3.
  2. "Biuletyn Sztuki Projektowania", red. C. Frejlich, Kraków 2000, nr 1, s. [41].
  3. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 1818, red. J. Dembosz, Kraków 2011, s. 17.
  4. Akademia Sztuk Pięknych 2004/2005, red. M. Bulanowski, Kraków 2005, s. 6.
  5. L. Ręgorowicz, Dzieje krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Lwów 1928.
  6. "Studia i Materiały Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie", red. Naukowy M. Ostaszewska, Kraków 1992, t. I, s. [5].
  7. "Zeszyty Naukowo Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie", red. prowadzący Z. Sałaj, nr [1], Kraków 1998, s. [5].
  8. "Zeszyty Naukowo Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie", red. prowadzący J. Waltoś, nr 8, Kraków 2007, s. [2].
  9. "Zeszyty Naukowe i Artystyczne Photographica", red. Z. Zegan, Kraków 1997, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu