BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosik Paulina (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Aktywność publikacyjna Karola Olszewskiego (1846-1915)
Karol Olszewski's Publishing Activity (1846-1915)
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2013, vol. 14, nr 2, s. 43-48, przypisy
Słowa kluczowe
Przegląd dorobku naukowego, Chemia, Pracownicy naukowi
Overview of scientific achievements, Chemistry, Academic staff
Uwagi
summ., streszcz.
Olszewski Karol
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę charakterystyki dorobku naukowego Karola Olszewskiego, który łącznie liczy 143 pozycje. Autorka dorobek naukowy światowej sławy kriogenika analizuje w kontekście znaczących okresów w jego biografii. Pierwszy z nich to lata studiów i asystentura w Polsce, a później roczny pobyt na stypendium za granicą. W tym czasie ukazała się jedna publikacja, która była przedrukiem jego rozprawy doktorskiej napisanej w Niemczech. Po powrocie z zagranicznego pobytu stypendialnego rozpoczął się drugi i trzeci okres w twórczości naukowej Olszewskiego w Polsce. Lata 1873-1882 uczony spędził pracując na etacie docenta, a później profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym okresie powstało 10 dokumentów. Lata 1883-1888 to okres pracy na stanowiskach profesora nadzwyczajnego, a później profesora zwyczajnego. Wtedy to ukazało się 60 prac. W okresie 1889-1912 podczas sprawowania najpierw tymczasowo, później na stałe funkcji kierownika Zakładu Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikował 72 dokumenty. (abstrakt oryginalny)

The article aims at describing Karol Olszewski's scholarly achievements which include 143 items. The author analyses scholarly achievements of the world famous cryogenist in the context of significant periods in his biography. The first one refers to the years of his studies and assistantship in Poland and later one-year scholarship abroad. In this period one publication appeared which was a reprint of his doctoral thesis written in Germany. After the scholarship abroad the second and the third period in Poland started. In the years 1873-1882 Olszewski worked as an associate professor at the Jagiellonian University. In this period ten documents were created. The years 1883-1888 were the time of his work as an associate professor and then full professor. In this period sixty works were published. In the years 1889-1912 while serving as the head of the Chemistry Department of the Jagiellonian University (first temporarily, later permanently), he published seventy-two documents. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bilek, Wszechnica Jagiellońska i jej galicyjscy aptekarze, "AlmaMater" s. 82, www2.almamater.uj.edu.pl/103/30.pdf [dostęp 18.03.2010].
  2. Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego, www.oss.wroc.pl/local/lwow/show.php?259 [dostęp 18.03.2010].
  3. W. Kraus, Jedno z najstarszych czasopism, "Forum akademickie" 2006, nr 9,www.forumakad.pl/archiwum/2006/09/58_jedno_z_najstarszych_czasopism.html [dostęp 18.03.2010].
  4. A. Pasternak, Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski, [w:] Polscy badacze przyrody, Warszawa 1959, s. 180.
  5. Rozprawy i Sprawozdania, http://193.0.118.56/cgibin/gw_48_1_12/chameleon?sessionid=2010032200025620738&skin=librarian&lng=pl&inst=consortium&SourceScren=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=rozprawy%20i%20sprawozdania&u1=2019&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=1217170&authidu=2019 [dostęp 18.03.2010].
  6. E. Szczepaniec-Cięciak, Karol Olszewski (1846-1915). Chemik, światowej sławy kriogenik, www.chemia.uj.edu.pl/zchn/pdfy/Olszewski.pdf [dostęp 15.03.2010].
  7. Z. Wojtaszek, Olszewski Karol Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1979, t. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu