BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomska Joanna (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
Tytuł
Ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych do pracy na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 7/8 (176/177), s. 37-42
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Swoboda przepływu pracowników w UE, Europejski Obszar Gospodarczy, Prawodawstwo, Swoboda przepływu usług w UE, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Państwa członkowskie
Social insurance, Free movement of workers in the EU, European Economic Area, Legislation, Free movement of services in the EU, Employees in enterprise, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Jedną z podstawowych zasad prawa wspólnotowego jest swoboda świadczenia usług wewnątrz Wspólnoty Europejskiej, realizację tej swobody gwarantuje art. 49 traktatu WE. Swoboda ta uprawnia usługodawcę, mającego siedzibę w jednym państwie członkowskim, do czasowego delegowania pracowników na terytorium innego państwa członkowskiego celem świadczenia tam usług. Najwięcej problemów na gruncie praktycznej realizacji tej swobody budzą kwestie z zakresu zabezpieczenia społecznego pracowników, tym bardziej, że praktyka delegowania pracowników za granicę jest coraz częściej stosowana nie tylko przez polskich pracodawców, ale również przez firmy, które mają swoją siedzibę w innych państwach członkowskich, a w Polsce otwierają swoje przedstawicielstwa ("firmy córki") i delegują zatrudnionych w nich Polaków do pracy za granicą. Pytania, które najczęściej się tu pojawiają to m.in.: - w którym państwie obywatel polski oddelegowany do pracy za granicą będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, - jakich formalności musi dokonać pracownik i pracodawca delegujący pracownika do pracy w innym państwie EOG? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu