BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Sławomir I. (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Rynki finansowe a wzrost gospodarczy w wybranych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
Financial Market and Economic Growth in the Selected New Member Countries of the European Union
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 31-43, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Wzrost gospodarczy, Estymacja, Modele ekonometryczne
Financial markets, Economic growth, Estimation, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje statystycznie istotna zależność między rozwojem rynków finansowych w wybranych nowych krajach Unii Europejskiej (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry) a wzrostem gospodarczym w tych krajach. Artykuł zawiera część dotyczącą teoretycznych aspektów związku między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym, prezentację wykorzystanych danych statystycznych, prezentację modeli panelowych estymowanych za pomocą uogólnionej metody najmniejszych kwadratów z efektami losowymi, wyniki estymacji modeli oraz wnioski. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to find that exist statistically significant impact of financial market development on the economic growth in the selected new member countries of European Union (Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Hungary). The paper consists of part concern theoretical aspects of connection between financial market development and economic growth, presentation of statistical data used in research, presentation of panel models estimated with used of GLS method with random effects, results of models' estimation, main findings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck T., Demiurgue-Kunt A., Levine R. (1999), A New Database on Financial Development and Structure, Policy Research Working Paper, July no. 2146, The World Bank Development Research Group Finance.
 2. Beck T., Mosheni-Cheraghlou A. (2012), Financial Structure dataset, Revised September 2012, www.econ.worldbank.org/WEBSITE/EXTER-NAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20696167~pagePK: 64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html, dostęp dnia 12.02. 2013.
 3. Bukowski S.I. (2011), Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin, Warszawa.
 4. Caporale G.M., Howells P.G.A., Soliman A.M. (2005), Endogenous Growth Models and Stock Market Development: Evidence from Four Countries, "Review of Development Economics", vol. 9, no. 2, s. 33-50.
 5. Dębski W., Maciejczyk I., Wdowiński P. (2010), Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model, [w:] Global Challenges of the 21th Century, ed. S.I. Bukowski, Technical University of Radom, Publishing Office, Radom.
 6. Demirgue-Kunt A., Levine R. (ed.) (2004), Financial Structure and Economic Growth. A Cross-Country Comparison of Banks, Markets, and Development, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London.
 7. Fiedor B. (1979), Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich, PWN, Warszawa.
 8. Greenwood J., Jovanovic B. (1989), Financial Development, Growth and the Distribution of Income, NBER Working Papers, no. 3189, s. 1-42.
 9. King R.G., Levine R. (1993), Finance and Growth. Schumpeter Might Be Right, "The Quarterly Journal of Economics", August, vol. 108, no. 3, s. 717-735.
 10. Levine R. (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature", June, vol. XXXV, s. 668-726.
 11. Levine R. (2003), More on Finance and Growth: More Finance, More Growth?, "The Federal Reserve Bank of St. Louis Review", July/August, vol. 85, no. 4, s. 31-46.
 12. Levine R. (2004), Finance and Growth: Theory and Evidence, www.econ.brown.edu/fac/Ross_levine/Publication, dostęp dnia 30.05.2013.
 13. Levine R., Loyaza N., Beck T. (2000), Financial Intermediation and Growth: Casuality and Causes, "Journal of Monetary Economics", August, no. 46, s. 31-37.
 14. Lucas R. (1988), On Mechanism of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", no. 22, s. 3-42.
 15. Robinson J. (1952), The Generalization of the General Theory, [in:] The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan, London.
 16. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu