BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczewska Agnieszka (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie), Kuśnierz Anna (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie)
Tytuł
Badania naprężeń w szkle
Stress in the Glass
Źródło
Szkło i Ceramika, 2014, nr 5, s. 8-11, fot., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Produkcja szkła, Technologia, Przemysł szklarski
Glassware products, Manufacture of glass, Technology, Glass industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obróbka termiczna stosowana w przetwórstwie szkła to jeden z podstawowych procesów technologicznych przyczyniających się do powstawania naprężeń. W praktyce przemysłowej w celu przeprowadzenia właściwej oceny trwałości wyrobów ze szkła, a w przypadku szkła hartowanego - stopnia zahartowania i określania rozkładu naprężeń, wykorzystuje się metody elastooptyczne oparte na zjawisku wymuszonej dwójłomności. Badania te umożliwiają przeprowadzenie analizy wielkości, rodzaju i rozkładu naprężeń. W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładu naprężeń oraz ocenę ich wielkości dla wyrobów ze szkła gospodarczego, opakowaniowego, laboratoryjnego oraz płaskiego o różnym stanie naprężeń. Zamieszczono przykłady wpływu różnych czynników zewnętrznych (mechanicznych, termicznych, niejednorodności chemicznej) na stan naprężeń w szkle. (abstrakt oryginalny)

Heat treatment used in the manufacturing of glass is one of the basic technological processes that contribute to the formation of stress. In industrial practice, in order to carry out a proper assessment of the durability of glass products, and in the case of tempered glass and predict the degree of hardening stress distribution methods are used based on the phenomenon of photoelastic birefringence forced. These tests allow you to analyze the size, type and distribution of stresses. The paper presents the results of stress distribution and to assess the size of the economic glassware, packaging, laboratory and fl at with a different state of stress. Provides examples of the impact of various external factors (mechanical, thermal, chemical heterogeneity) on the state of stress in the glass. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciecińska M. (2004), Naprężenia w szkle [w:] "Świat Szkła" 12/2004, s. 52-55
  2. Ciecińska M., Środa M. (2005), Zastosowanie metod elastooptycznych do kontroli naprężeń w szkle [w:] "Materiały Ceramiczne" 5/2005, s. 166-169
  3. PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo- krzemianowe. Część 1: Definicje i opis
  4. "Technologia Szkła", Arkady, Warszawa 1987, t.1. s. 308-323
  5. Żabicki D. (2014), Pomiar naprężeń w wyrobach szklanych z użyciem elastooptyki [w:] "Świat Szkła" 7-8/2014, s. 42-43
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu