BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Jan (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie)
Tytuł
Subsydia jako środek polityki handlowej w międzynarodowym systemie handlu
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 10 (179), s. 11-25, tab., rys.
Słowa kluczowe
Subsydiowanie rolnictwa, Dotacje, Handel międzynarodowy, Polityka handlowa, Polityka gospodarcza
Agricultural subsidies, Subsidies, International trade, Trade policy, Economic policy
Abstrakt
Światowa Organizacja Handlu (WTO), która w 2005 r. obchodziła dziesiątą rocznicą istnienia, w 2006 r. wydała raport roczny, prawie w całości poświęcony tematyce subsydiów. Przedmiotem analizy są następujące kwestie: definicja subsydiów, przyczyny stosowania subsydiów jako środka polityki ekonomicznej, wielkość wydatków rządowych na subsydia, struktura gałęziowa alokacji subsydiów oraz regulacje dotyczące subsydiów ustanowione w międzynarodowym systemie handlu (GATT i WTO). Sekretariat WTO poddał szczegółowej analizie przyczyny stosowania subsydiów i ich skalę w różnych sektorach gospodarki. Wśród ekonomistów nie ma jednolitości poglądów, co do znaczenia subsydiów dla polityki gospodarczej i handlowej oraz skutków tego instrumentu dla handlu międzynarodowego. Uznaje się, że niektóre subsydia mogą być korzystne dla rozwoju społecznego i gospodarczego, a nawet mogą łagodzić negatywne efekty innych środków ogólnej polityki gospodarczej. Pewne kategorie subsydiów uważane są jednak za wywołujące negatywne skutki zarówno dla handlu międzynarodowego, jak i w dłuższym okresie dla gospodarki kraju stosującego ten instrument polityki ekonomicznej. Tematyka subsydiów jest przedmiotem wielostronnych negocjacji handlowych w ramach przedłużającej się rundy rozwoju WTO. Celem negocjacji jest z jednej strony ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie tych form subsydiów, które zakłócają handel międzynarodowy, z drugiej zaś, dopuszczenie możliwości stosowania subsydiów w sposób pobudzający wzrost gospodarczy i chroniący środowisko naturalne, zwłaszcza w krajach rozwijających się, ale jednocześnie nie wywołujący zakłóceń w handlu międzynarodowym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. WTO, World Trade Report 2006: Subsidies, Trade and the WTO, Geneva 2006
  2. H. Johnson, Optimal Trade Intervention in the Presence of Domestic Distortions, w: Baldwin i in.: Trade, Growth and the Balance of Payments, Amsterdam, North-Holland Press, 1965
  3. J. Bhagwati, The Generalised Theory of Distortions and Welfare, w: J. Bhagwati i in.: Trade, Balance of Payments, and Growth: Papers in International Economics in honour of Charles P Kindleberger, Amsterdam, North Holland, 1971
  4. UOKiK, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, Warszawa, listopad 2005 r.
  5. J. Michałek, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa, 2002, s. 255 i n.
  6. J. Piotrowski, Subsydia i zasady ochrony przed subsydiami, w: Polska w WTO, pod redakcją naukową J. Kaczurby i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002
  7. Annual Report 2005, WTO, Genewa, 2005, s. 37
  8. J. J. Michałek, J. Piotrowski, Rozstrzyganie sporów, w: Polska w WTO, pod redakcją naukową J. Kaczurby i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu